XSMN - KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam siêu chuẩn xác hôm nay

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 23/07/2024

XSMN XSMN Thứ 3 XSMN ngày 23/07/2024

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 89 62 33
G.7 913 034 093
G.6 3693 1233 1499 4741 2718 1082 1343 0491 1633
G.5 1680 7244 1977
G.4 67889 34505 72509 91706 50272 01546 55617 12240 39893 67732 13905 33728 02517 10062 28359 17388 32463 36443 42492 46980 17112
G.3 35352 09579 00260 20126 61665 81488
G.2 14760 08974 80497
G.1 88396 54369 61875
ĐB 201013 351600 932708

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 22/07/2024

XSMN XSMN Thứ 2 XSMN ngày 22/07/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 75 66 89
G.7 567 517 047
G.6 5123 5309 5415 7711 9593 6832 3071 3984 0310
G.5 3943 5135 4527
G.4 60326 67036 18950 42463 61579 05375 32442 73046 54495 58049 57828 53136 47097 51378 98468 85642 87546 69820 31603 94728 16593
G.3 18782 54041 88267 89086 64819 64418
G.2 45800 25104 51892
G.1 32329 45270 36648
ĐB 915016 273350 621070

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 21/07/2024

XSMN XSMN Chủ nhật XSMN ngày 21/07/2024

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 66 87 76
G.7 247 238 908
G.6 7531 0177 0606 9188 1027 2172 8556 5753 1511
G.5 7565 7914 5876
G.4 32660 79745 88592 34403 08631 20255 20681 82550 28067 16398 66389 07882 46174 35746 32694 55316 70334 56470 40941 80089 14218
G.3 24058 85848 49561 46887 72352 33113
G.2 08073 69350 68959
G.1 71779 80330 42669
ĐB 205963 320064 562945

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 20/07/2024

XSMN XSMN Thứ 7 XSMN ngày 20/07/2024

Giải Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 14 03 55 25
G.7 540 528 852 858
G.6 4360 4226 6423 0047 2042 9079 3901 2262 8248 6437 2940 6822
G.5 8995 3473 1509 8268
G.4 34656 89608 88443 31432 33526 43708 74496 44732 68465 64100 32280 93941 76292 51283 34564 15486 66570 99448 04654 57024 27416 04249 05162 99952 66614 08274 36875 62496
G.3 31409 93077 69317 01926 58550 89888 24884 87319
G.2 31320 14376 63906 19623
G.1 75768 65274 42743 29038
ĐB 799239 985223 771469 504148

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 19/07/2024

XSMN XSMN Thứ 6 XSMN ngày 19/07/2024

Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 36 85 19
G.7 353 605 452
G.6 4172 6832 5434 4479 9703 6848 9163 2113 4178
G.5 4747 2699 5099
G.4 47210 97511 88888 13582 14410 43926 06370 64121 61758 24328 40822 61076 51762 54048 01588 92511 52141 48701 99269 32264 41068
G.3 27780 16338 55889 24239 23609 89902
G.2 69877 08364 33249
G.1 43409 72649 73190
ĐB 129041 399789 785213

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 18/07/2024

XSMN XSMN Thứ 5 XSMN ngày 18/07/2024

Giải An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G.8 07 82 35
G.7 941 895 854
G.6 8438 6541 9990 9799 2393 7015 2527 4365 5292
G.5 4603 5381 8996
G.4 08548 04465 24357 12893 90363 91716 77694 34194 83821 67333 55955 12037 41114 33543 25256 22915 74147 57977 68376 82186 01082
G.3 88269 99502 88973 30463 53268 52534
G.2 00657 61008 83476
G.1 31372 02351 52684
ĐB 007524 118679 820235

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 17/07/2024

XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 17/07/2024

Giải Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G.8 51 04 15
G.7 044 961 904
G.6 8436 7114 5108 9912 3216 9654 5764 4137 2039
G.5 1914 9221 8215
G.4 23596 67867 95783 85420 67783 91737 95399 34515 50843 21277 62823 66812 23095 98477 68632 52592 22455 73502 69831 74732 75205
G.3 21715 63187 67488 99505 15142 81195
G.2 44887 48839 45247
G.1 17978 65460 81282
ĐB 153597 416031 959895

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 16/07/2024

XSMN XSMN Thứ 3 XSMN ngày 16/07/2024

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 38 41 35
G.7 465 293 023
G.6 1225 7763 0801 9364 7969 2538 6870 8499 1892
G.5 8834 5851 1781
G.4 87290 97795 31772 00058 16525 78079 55579 95640 25497 28599 59861 32864 05935 44146 91504 09080 08440 02811 25894 15079 97928
G.3 03080 92490 47452 56322 73638 60177
G.2 66260 58138 95701
G.1 70814 54863 31441
ĐB 315693 819555 704260

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 15/07/2024

XSMN XSMN Thứ 2 XSMN ngày 15/07/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 51 67 19
G.7 155 773 484
G.6 2103 0170 5345 0170 9295 3229 1412 6636 3564
G.5 7791 1982 5878
G.4 62327 27803 50726 58264 13923 31600 62394 77886 26842 18396 18688 96939 51593 67342 50738 96709 31437 79609 03763 09906 10355
G.3 75496 73378 51764 04564 39886 76700
G.2 92818 66182 68402
G.1 79988 00858 80093
ĐB 543831 730810 300118

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 14/07/2024

XSMN XSMN Chủ nhật XSMN ngày 14/07/2024

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 02 63 74
G.7 941 044 302
G.6 4897 6251 7703 5884 6787 9302 3535 5463 8558
G.5 3886 1953 1222
G.4 43743 44723 61254 01108 02720 26200 15726 52795 52937 46279 74290 27922 21468 26587 00737 17292 08596 27751 28988 04847 19652
G.3 22709 76027 61820 20409 22400 44657
G.2 30311 50371 59030
G.1 03021 35199 56524
ĐB 670927 712929 891032

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 13/07/2024

XSMN XSMN Thứ 7 XSMN ngày 13/07/2024

Giải Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 83 60 10 58
G.7 058 822 738 532
G.6 5702 5932 5270 0367 6679 0099 2586 0863 2468 1512 8802 8546
G.5 0647 9852 5438 7232
G.4 92716 79348 70773 12364 65183 45317 41944 62398 72557 22994 10350 00606 52463 57784 82566 37155 34838 20532 84797 23324 89392 12716 96724 06805 91956 65033 30871 93180
G.3 86549 91874 94681 33053 96079 39790 25334 44446
G.2 36221 02586 39056 35053
G.1 40507 36649 67117 42740
ĐB 221403 152327 781035 624128

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 12/07/2024

XSMN XSMN Thứ 6 XSMN ngày 12/07/2024

Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 17 31 63
G.7 691 568 160
G.6 0686 5780 0965 1957 6763 6652 8268 0980 9223
G.5 8635 8758 5935
G.4 43077 67947 42666 78863 00350 74437 16999 59743 64122 46203 88348 56185 69186 20416 25820 99727 54030 16651 49860 77439 03595
G.3 53707 92145 64607 29106 21815 22294
G.2 15588 32680 04142
G.1 44823 32888 47371
ĐB 144979 215939 120505

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 11/07/2024

XSMN XSMN Thứ 5 XSMN ngày 11/07/2024

Giải An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G.8 54 37 82
G.7 165 233 381
G.6 5003 2456 8039 4921 9077 0170 3506 8056 6321
G.5 0709 2754 8452
G.4 54043 99310 82410 37471 75257 59042 84711 89120 19638 29389 10930 76461 26072 28893 12801 22748 87228 22168 80673 18087 87790
G.3 88162 59205 69208 46055 52562 72574
G.2 84699 77878 77010
G.1 35094 68728 27936
ĐB 582249 342343 432449

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 10/07/2024

XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 10/07/2024

Giải Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G.8 53 87 24
G.7 577 759 999
G.6 3742 8857 5763 4582 3641 4523 3669 3630 1743
G.5 1461 0898 0277
G.4 69462 78806 40799 26897 64067 52385 18019 76343 50840 89214 92419 60422 83684 91228 21359 99804 77585 96171 34111 61073 21048
G.3 56745 93148 90414 56987 63569 99790
G.2 07897 23198 27495
G.1 96763 67977 92574
ĐB 513322 487210 188761

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 09/07/2024

XSMN XSMN Thứ 3 XSMN ngày 09/07/2024

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 17 92 66
G.7 628 381 492
G.6 7041 0220 6503 3527 6815 5543 0156 2900 1926
G.5 2689 4541 1878
G.4 58807 43792 91523 89827 60629 95782 78070 99606 95756 83300 03501 66900 34941 85401 44237 88239 77618 79203 44142 07191 64449
G.3 78788 21539 38868 27937 72516 26710
G.2 08672 46095 71076
G.1 36492 26188 64420
ĐB 289593 874413 387936

KQXSMN – XSMN – SXMN – Kết quả xổ số miền Nam siêu chuẩn hôm nay – Trực tiếp kết quả xổ số MN hàng ngày tại xososieuchuan.com vào lúc 16h15 phút. Thống kê bảng kết quả xổ số MN hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm,… Giúp mọi người có được những thông tin nhận định cặp loto đẹp XSMN chính xác nhất.

Mấy giờ có kết quả xổ số miền Nam

Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.

Lịch quay xổ số mở thưởng xổ số miền Nam các ngày trong tuần:

– Kết quả ngày thứ 2 do Công ty xổ số kiến thiết TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau phát hành và mở thưởng

– Thứ 3 do đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu phát hành

– Thứ 4 do đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng

– Thứ 5 do đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận phát hành.

– Thứ 6 do đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh mở thưởng

– Thứ 7 do 4 đài TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang phát hành.

– Chủ nhật được đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng mở thưởng.

* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.

Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.

Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:

Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:

– Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 – Số lượng giải: 1 – Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.

– Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 – Số lượng giải: 10 – Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.

– Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 – Số lượng giải: 10 – Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.

– Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 – Số lượng giải: 20 – Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.

– Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 – Số lượng giải: 70 – Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.

– Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 – Số lượng giải: 100 – Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.

– Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 – Số lượng giải: 300 – Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.

– Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 – Số lượng giải: 1.000 – Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.

– Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 – Số lượng giải: 10.000 – Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.

– Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ – Số lượng giải: 9 – Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.

– Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ – Số lượng giải: 45 – Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.

Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số miền Nam trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.

Cách tra cứu lấy KQXS Miền Nam

– Nghe tường thuật trên đài AM, FM (nếu có) các tỉnh vào lúc 16h15p hàng ngày.

– Xem tường thuật xổ số qua website của chúng tôi.

– Gửi tin nhắn XS (Mã tỉnh) gửi 6022 (1000đ) để nhận ngay kết quả theo tin nhắn SMS.

– Cuối cùng, bạn có thể dò kết quả bằng cách đến đại lý hoặc qua người bán dạo vé số.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán kết quả xổ số miền Nam hôm nay trên website Xổ Số Chuẩn Xác của chúng tôi bạn nhé!! Chúc bạn may mắn!

to top