XSMN - KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam siêu chuẩn xác hôm nay

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 08/12/2023

XSMN XSMN Thứ 6 XSMN ngày 08/12/2023

Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 91 34 39
G.7 394 408 092
G.6 5123 1659 8802 8025 2843 9390 0821 6855 5787
G.5 7623 8287 1698
G.4 96562 89061 63061 98085 72694 17820 99524 69846 14385 48388 64139 20663 48158 70952 15102 42050 21245 01385 56052 53993 24525
G.3 40607 13607 40003 72932 16583 43735
G.2 62869 41978 13895
G.1 99189 27347 63451
ĐB 514829 314708 893275

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 07/12/2023

XSMN XSMN Thứ 5 XSMN ngày 07/12/2023

Giải An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G.8 42 08 17
G.7 372 789 311
G.6 5943 9836 6180 7850 1337 1510 5019 7366 1047
G.5 8589 5699 3666
G.4 48543 79514 56607 15995 87415 46801 96836 71554 73090 02980 55288 01757 58406 82325 60101 13305 47661 63342 03685 73214 64122
G.3 88565 96987 69532 89787 95433 37917
G.2 63559 69154 04051
G.1 13122 19108 00610
ĐB 539517 066425 909255

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 06/12/2023

XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 06/12/2023

Giải Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G.8 02 84 70
G.7 694 842 212
G.6 6911 8521 4071 5825 9059 8601 9417 5711 0405
G.5 4316 5368 0915
G.4 64296 82467 29853 31368 33181 02508 10885 64353 72671 75957 81905 14247 79672 90458 33677 81463 02759 93356 64091 79065 70166
G.3 34889 10520 39678 48069 66696 27905
G.2 34263 50876 42591
G.1 09223 58135 39360
ĐB 291649 084716 488382

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 05/12/2023

XSMN XSMN Thứ 3 XSMN ngày 05/12/2023

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 51 44 48
G.7 498 536 720
G.6 6753 3249 0477 1281 1955 3907 3518 0826 9339
G.5 6437 0798 8491
G.4 41519 97806 21418 59949 50991 44946 94796 86697 51490 70210 24365 90393 15983 60035 77573 73386 57625 94284 88136 73266 32316
G.3 67107 20027 73067 84940 91672 78975
G.2 65244 21435 83478
G.1 11772 97678 02523
ĐB 249968 772661 006152

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 04/12/2023

XSMN XSMN Thứ 2 XSMN ngày 04/12/2023

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 25 81 67
G.7 893 293 409
G.6 4715 7622 5536 7688 8031 2695 1322 7607 9187
G.5 4854 7224 0286
G.4 23520 26301 51507 46437 60634 40103 56151 42932 48156 91570 36106 49732 49798 25472 65817 91346 93592 61035 60621 24876 78085
G.3 11068 82689 47239 60093 49374 98359
G.2 32841 75044 22884
G.1 84724 87008 92081
ĐB 205086 496576 121278

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 03/12/2023

XSMN XSMN Chủ nhật XSMN ngày 03/12/2023

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 14 30 95
G.7 762 620 157
G.6 9057 3130 3724 9870 8106 5410 5604 7911 2351
G.5 9850 5938 6373
G.4 49447 55085 56044 58677 83210 29729 36317 88814 80915 21814 77233 09300 71238 32630 76104 80171 92188 79776 77188 11079 31191
G.3 42857 42938 52767 49813 37985 92431
G.2 35309 19631 29482
G.1 33858 24009 80444
ĐB 425171 285556 685570

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 02/12/2023

XSMN XSMN Thứ 7 XSMN ngày 02/12/2023

Giải Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 45 09 17 62
G.7 636 947 930 883
G.6 7319 3432 9600 9085 9453 7709 1131 3844 6542 8113 2082 8021
G.5 9699 1974 7426 9718
G.4 57768 20913 27895 78338 14285 84330 79303 28882 77427 13358 30343 65757 81450 58610 25936 21082 58797 93908 19100 33079 09637 81774 94126 99728 69511 85236 57355 41164
G.3 01340 46518 26475 26054 97745 27403 03189 02315
G.2 51473 35332 11140 86370
G.1 08556 04281 23132 49743
ĐB 425659 669051 097415 642592

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 01/12/2023

XSMN XSMN Thứ 6 XSMN ngày 01/12/2023

Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 88 27 87
G.7 729 442 834
G.6 1931 2872 7349 0360 5972 6287 2465 9090 3817
G.5 1726 9768 8940
G.4 90144 01237 61395 59414 84550 47718 87640 23524 73877 07476 60551 24894 91577 21005 57080 50289 60222 67457 05136 74270 88028
G.3 21416 10005 27300 30113 07341 78529
G.2 38187 66835 33616
G.1 62938 57388 85730
ĐB 010787 551880 214903

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 30/11/2023

XSMN XSMN Thứ 5 XSMN ngày 30/11/2023

Giải An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G.8 93 84 82
G.7 411 534 624
G.6 6715 2223 9285 5376 0270 2772 5600 6702 3555
G.5 4749 2547 7621
G.4 88414 64305 22577 18003 21643 83813 94532 65922 64064 50495 36576 72347 38222 55719 59146 21291 81951 23927 06070 55555 08617
G.3 70498 23724 46732 62038 80871 42030
G.2 21446 31075 87815
G.1 20815 02937 45059
ĐB 925874 173171 917173

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 29/11/2023

XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 29/11/2023

Giải Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G.8 68 65 93
G.7 413 178 182
G.6 1563 9698 6043 4003 5892 0070 4139 0619 1824
G.5 6813 5968 0028
G.4 42431 31699 21582 37687 66001 02192 44004 18783 00260 45500 39917 06910 51057 39102 93800 02587 23716 27876 52455 18952 91369
G.3 27069 81394 88869 94860 25578 03989
G.2 84650 35061 32720
G.1 67983 76555 91906
ĐB 643993 531531 370295

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 28/11/2023

XSMN XSMN Thứ 3 XSMN ngày 28/11/2023

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 05 55 91
G.7 252 376 850
G.6 8951 0021 1918 6314 9399 7271 8671 5422 4732
G.5 4251 2070 7954
G.4 34155 84962 79644 43649 44365 87918 08894 35729 49436 36546 95389 09825 61556 66006 80485 14605 47823 62318 16723 76879 46406
G.3 93774 60045 91490 05750 43590 84746
G.2 44422 41682 54116
G.1 08490 69404 33531
ĐB 467228 507876 552155

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 27/11/2023

XSMN XSMN Thứ 2 XSMN ngày 27/11/2023

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 71 48 03
G.7 189 096 428
G.6 1717 1871 9942 6488 7565 9470 8408 3553 2979
G.5 4885 5202 5685
G.4 56691 02593 22377 00495 50737 43331 92107 25010 53619 68637 58441 27499 51201 11329 63492 19945 49881 26634 31045 79384 48485
G.3 67766 48534 09668 58849 99908 44985
G.2 95278 80122 75529
G.1 87569 10467 68583
ĐB 674312 239358 629790

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 26/11/2023

XSMN XSMN Chủ nhật XSMN ngày 26/11/2023

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 32 47 59
G.7 899 030 928
G.6 3006 4462 5122 2151 2474 0406 8580 4876 0192
G.5 7880 3214 7060
G.4 32050 49265 14855 30012 87558 59702 46319 23918 01480 92794 15486 93827 92996 05458 08629 74549 50015 72137 43663 64107 26541
G.3 87309 89145 51675 56374 13632 64079
G.2 04196 07395 98188
G.1 76685 69552 89911
ĐB 094895 350037 620552

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 25/11/2023

XSMN XSMN Thứ 7 XSMN ngày 25/11/2023

Giải Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 61 39 65 86
G.7 149 027 869 742
G.6 2249 3443 0232 3575 1920 4916 0642 7846 9819 3783 8716 4911
G.5 7568 1502 6315 2356
G.4 22968 18623 69934 10347 93727 71064 76824 88769 57408 76707 71366 37210 61585 99950 33117 92633 68878 21191 27938 55405 50182 18981 67751 31986 85232 63056 61124 02967
G.3 39837 54044 54079 16935 77713 93696 99480 19573
G.2 71726 26503 09340 12052
G.1 36162 12463 65906 68306
ĐB 187173 736932 504117 058823

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 24/11/2023

XSMN XSMN Thứ 6 XSMN ngày 24/11/2023

Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 03 71 38
G.7 901 473 528
G.6 2856 9925 6008 4355 7356 7109 5734 6054 5028
G.5 9656 6843 3032
G.4 81443 66689 32407 08465 92523 83599 66965 15156 19558 19080 87021 65743 88071 10125 03764 83786 48064 05151 76790 16803 45119
G.3 26846 97207 78920 38273 79714 32857
G.2 48334 52362 60201
G.1 67972 30608 15757
ĐB 416230 453096 231231

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 23/11/2023

XSMN XSMN Thứ 5 XSMN ngày 23/11/2023

Giải An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G.8 14 15 73
G.7 650 349 916
G.6 5184 3421 7769 6852 8430 8180 5353 4275 8964
G.5 7469 4711 2067
G.4 00910 28172 70149 35874 91914 61035 68394 82421 98670 07614 24272 44592 73537 29094 24424 19932 99051 60032 17417 85284 22070
G.3 78205 34039 14094 28644 84214 10524
G.2 40960 38569 14010
G.1 31779 97419 65192
ĐB 374911 023632 111468

KQXSMN – XSMN – SXMN – Kết quả xổ số miền Nam siêu chuẩn hôm nay – Trực tiếp kết quả xổ số MN hàng ngày tại xososieuchuan.com vào lúc 16h15 phút. Thống kê bảng kết quả xổ số MN hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm,… Giúp mọi người có được những thông tin nhận định cặp loto đẹp XSMN chính xác nhất.

Mấy giờ có kết quả xổ số miền Nam

Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.

Lịch quay xổ số mở thưởng xổ số miền Nam các ngày trong tuần:

– Kết quả ngày thứ 2 do Công ty xổ số kiến thiết TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau phát hành và mở thưởng

– Thứ 3 do đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu phát hành

– Thứ 4 do đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng

– Thứ 5 do đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận phát hành.

– Thứ 6 do đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh mở thưởng

– Thứ 7 do 4 đài TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang phát hành.

– Chủ nhật được đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng mở thưởng.

* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.

Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.

Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:

Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:

– Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 – Số lượng giải: 1 – Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.

– Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 – Số lượng giải: 10 – Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.

– Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 – Số lượng giải: 10 – Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.

– Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 – Số lượng giải: 20 – Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.

– Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 – Số lượng giải: 70 – Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.

– Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 – Số lượng giải: 100 – Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.

– Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 – Số lượng giải: 300 – Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.

– Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 – Số lượng giải: 1.000 – Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.

– Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 – Số lượng giải: 10.000 – Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.

– Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ – Số lượng giải: 9 – Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.

– Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ – Số lượng giải: 45 – Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.

Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số miền Nam trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.

Cách tra cứu lấy KQXS Miền Nam

– Nghe tường thuật trên đài AM, FM (nếu có) các tỉnh vào lúc 16h15p hàng ngày.

– Xem tường thuật xổ số qua website của chúng tôi.

– Gửi tin nhắn XS (Mã tỉnh) gửi 6022 (1000đ) để nhận ngay kết quả theo tin nhắn SMS.

– Cuối cùng, bạn có thể dò kết quả bằng cách đến đại lý hoặc qua người bán dạo vé số.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán kết quả xổ số miền Nam hôm nay trên website Xổ Số Chuẩn Xác của chúng tôi bạn nhé!! Chúc bạn may mắn!

to top