XSMT - KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung siêu chuẩn xác hôm nay

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 20/07/2024

XSMT XSMT Thứ 7 XSMT ngày 20/07/2024

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G.8 71 14 85
G.7 071 492 492
G.6 3609 5552 6554 2191 2441 5262 2032 3264 5342
G.5 6304 9182 3815
G.4 89227 00866 53029 55069 23642 26043 53064 22743 36030 39052 70956 29209 94655 22552 07619 55286 29408 95274 79234 12966 42548
G.3 00913 63270 91889 70527 41535 78929
G.2 50195 22717 28803
G.1 48827 02722 66088
ĐB 008960 973360 341755

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 19/07/2024

XSMT XSMT Thứ 6 XSMT ngày 19/07/2024

Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 94 43
G.7 721 340
G.6 9165 0851 5395 6765 8475 9388
G.5 0714 5961
G.4 45860 92559 80577 35101 64286 87210 63360 88090 33604 22090 24845 12569 01288 19285
G.3 92509 84470 91439 92974
G.2 05834 28579
G.1 81530 55353
ĐB 829851 690254

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 18/07/2024

XSMT XSMT Thứ 5 XSMT ngày 18/07/2024

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 68 48 68
G.7 756 742 211
G.6 7841 2695 2573 8590 7705 6803 0487 8575 2465
G.5 1313 5790 7941
G.4 21026 65766 40661 98673 82933 66896 25443 30521 75389 13571 13069 96780 16265 83525 65763 32264 51706 07332 82940 06267 54808
G.3 31128 28989 56921 89637 08515 40700
G.2 18818 80813 00450
G.1 41916 53631 47846
ĐB 908085 725785 158005

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 17/07/2024

XSMT XSMT Thứ 4 XSMT ngày 17/07/2024

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 98 99
G.7 395 874
G.6 2062 7964 6373 1366 4107 2814
G.5 9233 9458
G.4 66806 28271 63435 10298 08799 89829 39584 52323 98230 46938 99600 31369 28594 05952
G.3 13979 71713 41151 71519
G.2 80627 99661
G.1 00497 80251
ĐB 074387 110541

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 16/07/2024

XSMT XSMT Thứ 3 XSMT ngày 16/07/2024

Giải DakLak Quảng Nam
G.8 29 04
G.7 508 892
G.6 5516 0257 9777 6515 4541 3401
G.5 3425 8147
G.4 62011 86779 40104 66183 23866 28600 35037 85168 94832 25493 56843 39498 66223 74734
G.3 60411 06461 84806 14074
G.2 20020 23669
G.1 29186 57179
ĐB 290395 868876

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 15/07/2024

XSMT XSMT Thứ 2 XSMT ngày 15/07/2024

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
G.8 19 21
G.7 948 523
G.6 5798 0130 5336 8920 0048 4221
G.5 0196 8638
G.4 11929 41797 09580 91655 44835 90341 23997 61296 15621 95607 02778 05610 70958 54997
G.3 69648 67850 87857 34155
G.2 36608 75739
G.1 37999 89510
ĐB 106477 979599

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 14/07/2024

XSMT XSMT Chủ nhật XSMT ngày 14/07/2024

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G.8 11 08 08
G.7 253 286 602
G.6 8861 0103 7238 4483 2419 4208 7234 7432 7916
G.5 2155 1794 9251
G.4 31590 59192 31359 22843 35641 09772 84411 00439 23829 71790 19444 44868 23431 67932 49969 02736 03861 82203 96183 63893 20075
G.3 15516 27197 06015 72018 11131 61001
G.2 08096 44559 18918
G.1 83216 48632 39854
ĐB 530557 017421 726892

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 13/07/2024

XSMT XSMT Thứ 7 XSMT ngày 13/07/2024

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G.8 52 52 99
G.7 666 772 690
G.6 4156 6529 6499 7279 6993 1875 7212 3978 4643
G.5 5068 0974 6067
G.4 11946 49760 87866 57138 67038 30082 39063 16374 63501 95354 43214 16309 32200 57086 14702 53512 11158 32596 98825 77863 50958
G.3 83579 88491 55820 18087 39698 26885
G.2 60366 30856 54699
G.1 68817 56962 55872
ĐB 484038 654542 892548

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 12/07/2024

XSMT XSMT Thứ 6 XSMT ngày 12/07/2024

Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 67 73
G.7 703 890
G.6 3852 6758 6704 8743 0554 2494
G.5 4526 4928
G.4 90425 20282 20690 36481 64005 22689 97102 70292 17477 26385 77985 36605 91050 15086
G.3 33341 71175 31684 12795
G.2 12855 47903
G.1 20450 58523
ĐB 622589 958925

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 11/07/2024

XSMT XSMT Thứ 5 XSMT ngày 11/07/2024

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 03 97 92
G.7 865 147 026
G.6 6439 5926 1088 3524 2588 1322 4941 7304 9950
G.5 0548 3157 8033
G.4 53705 29150 39931 91609 25097 06601 84199 05676 01056 98298 53077 58186 47030 89736 97543 97160 39984 65523 43871 89400 25537
G.3 73536 11081 03357 74353 73985 86652
G.2 95895 29324 38408
G.1 50561 01672 59119
ĐB 402055 514214 698911

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 10/07/2024

XSMT XSMT Thứ 4 XSMT ngày 10/07/2024

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 26 87
G.7 738 459
G.6 4241 1194 2134 2091 7679 0499
G.5 5273 2050
G.4 05815 92995 53537 59634 69976 86489 14576 85755 62541 83043 53787 64613 18351 51050
G.3 08893 36465 97922 46713
G.2 65235 30061
G.1 61105 00830
ĐB 473146 138382

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 09/07/2024

XSMT XSMT Thứ 3 XSMT ngày 09/07/2024

Giải DakLak Quảng Nam
G.8 09 80
G.7 044 382
G.6 0745 2440 2107 7961 4887 2577
G.5 5378 1204
G.4 46976 42370 85288 68605 08083 74513 73104 69471 14902 14232 73173 33198 05086 14552
G.3 67820 53248 30059 25682
G.2 03619 61698
G.1 35937 21519
ĐB 383140 557763

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 08/07/2024

XSMT XSMT Thứ 2 XSMT ngày 08/07/2024

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
G.8 35 11
G.7 926 714
G.6 2327 0145 9004 3558 7980 0854
G.5 2904 7128
G.4 83819 30637 86886 53049 98806 07856 82084 25500 11582 09826 77595 62097 37125 47805
G.3 72094 14854 21643 19676
G.2 82183 77483
G.1 91387 10538
ĐB 174608 778965

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 07/07/2024

XSMT XSMT Chủ nhật XSMT ngày 07/07/2024

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G.8 36 57 65
G.7 555 883 116
G.6 9658 9658 3767 2307 9698 5041 4062 4681 7162
G.5 7606 7862 4969
G.4 53158 29496 71820 57103 50862 94556 25681 88979 86551 82046 96765 42435 05667 31855 14272 58169 44394 72203 77500 35739 66045
G.3 00148 00640 37914 86546 90278 79977
G.2 33377 99190 69394
G.1 44544 17770 67759
ĐB 268289 649329 188588

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 06/07/2024

XSMT XSMT Thứ 7 XSMT ngày 06/07/2024

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G.8 37 05 88
G.7 278 783 526
G.6 3741 2865 8816 6160 5084 3285 9359 0840 7289
G.5 8461 7173 4859
G.4 17388 82744 65812 85329 73666 27771 02781 26876 85257 08143 83726 44835 28011 76552 84112 92349 37828 21846 93114 73993 43927
G.3 77615 77331 02796 59332 28667 77568
G.2 83564 16990 54081
G.1 56259 43500 79703
ĐB 232916 421628 101248

KQXSMT – XSMT – SXMT – Kết quả xổ số miền Trung hôm nay – Trực tiếp kết quả xổ số MT hàng ngày tại XỔ SỐ SIÊU CHUẨN vào lúc 16h15 phút. Thống kê bảng kết quả xổ số miền Trung hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm,… Giúp mọi người có được những thông tin nhận định cặp loto đẹp XSMT chính xác nhất.

Kết qủa xổ số miền trung mấy giờ quay?

KQXSMT – XSMT – Kết quả xổ số miền Trung được mở thưởng mỗi ngày vào hồi 17h10p cho đến 17h30p hàng ngày.

Lịch quay mở thưởng các đài Miền Trung trong tuần như sau:

– Ngày thứ 2 mở thưởng 2 đài Thừa Thiên Huế, Phú Yên.

– Ngày thứ 3 quay số mở thưởng đài Đắc Lắc, Quảng Nam.

– Ngày thứ 4 phát hành và mở thưởng đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.

– Ngày thứ 5 do đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình phát hành.

– Ngày thứ 6 do Gia Lai, Ninh Thuận quay số mở thưởng.

– Ngày thứ 7 do 3 đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông đồng mở thưởng.

– Ngày chủ nhật do đài Khánh Hòa, Kon Tum phát hành

Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối.

Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:

– Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 – Số lượng giải: 1 – Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.

– Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 – Số lượng giải: 1 – Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.

– Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 – Số lượng giải: 1 – Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.

– Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 – Số lượng giải: 2 – Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.

– Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 – Số lượng giải: 7 – Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.

– Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 – Số lượng giải: 10 – Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.

– Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 – Số lượng giải: 30 – Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.

– Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 – Số lượng giải: 100 – Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.

– Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 – Số lượng giải: 1.000 – Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.

– Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ – Số lượng giải: 9 – Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.

– Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ – Số lượng giải: 45 – Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.

Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.

Cách dò vé XS miền trung mới nhất:

– Xem tường thuật thông qua website của chúng tôi trong thời gian mở thưởng miền trung hôm nay.

– Thứ 2, gửi tin nhắn XS (Mã tỉnh) gửi 6022 (1000đ) để nhận ngay kết quả hôm nay qua SMS.

– Cuối cùng, bạn có thể đến đại lý hoặc tại các điểm bán vé số để dò kết quả.

Hãy truy cập link xem dự đoán kết quả xổ số miền Trung hôm nay tại  chuyên trang xososieuchuan.com để kiểm tra lại vé số dự thưởng của bạn cho chuẩn nhất. Chúc bạn may mắn!

to top