XSMT - KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung siêu chuẩn xác hôm nay

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 10/06/2023

XSMT XSMT Thứ 7 XSMT ngày 10/06/2023

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G.8 05 49 18
G.7 193 179 925
G.6 0718 5409 6755 3471 5283 2513 8823 4141 2324
G.5 2380 4259 9898
G.4 11042 82293 75764 32416 76956 67793 48962 64342 76077 14648 20301 09444 38989 55090 62858 92072 07082 18043 95413 95743 38190
G.3 24401 94933 38092 18697 95550 58633
G.2 37386 44647 60614
G.1 71526 36181 52672
ĐB 239141 119802 805871

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 09/06/2023

XSMT XSMT Thứ 6 XSMT ngày 09/06/2023

Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 90 97
G.7 613 975
G.6 3972 5879 8867 8696 9877 6196
G.5 2668 3835
G.4 39862 81091 23958 90590 97707 35999 75551 59397 74338 28469 34691 75206 09765 43873
G.3 43421 17244 63972 56593
G.2 44606 11808
G.1 85910 17353
ĐB 474809 062857

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 08/06/2023

XSMT XSMT Thứ 5 XSMT ngày 08/06/2023

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 67 26 94
G.7 679 995 428
G.6 0840 3472 2133 8297 3402 4009 4360 3383 1439
G.5 9591 6209 6160
G.4 35393 48534 22262 90013 62922 14806 54695 38156 98542 53672 04473 81036 59665 53503 87223 55480 10395 96351 82222 44506 34381
G.3 19295 19656 38022 55240 42151 94592
G.2 37645 07504 87228
G.1 42002 35806 70805
ĐB 181440 063283 877517

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 07/06/2023

XSMT XSMT Thứ 4 XSMT ngày 07/06/2023

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 95 04
G.7 211 073
G.6 4129 1903 8848 9121 4633 5609
G.5 4358 7495
G.4 48108 61790 28768 07755 28928 75837 80066 66890 59449 83320 50300 83712 05131 37166
G.3 58940 04491 78676 10562
G.2 02628 99788
G.1 19096 06562
ĐB 063123 843654

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 06/06/2023

XSMT XSMT Thứ 3 XSMT ngày 06/06/2023

Giải DakLak Quảng Nam
G.8 30 65
G.7 069 076
G.6 0841 0598 6450 5940 2391 7971
G.5 4892 9434
G.4 93544 54664 88859 88949 09337 18777 77400 88238 22137 19694 54006 36559 98964 60098
G.3 65629 80456 53082 15922
G.2 41827 99943
G.1 64720 18088
ĐB 438668 044686

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 05/06/2023

XSMT XSMT Thứ 2 XSMT ngày 05/06/2023

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
G.8 51 29
G.7 603 768
G.6 2199 2908 8273 2954 6971 0874
G.5 0718 3690
G.4 73534 15017 00204 12696 04918 42829 16937 49094 90593 43839 03503 46069 92351 54539
G.3 03558 80230 54561 28182
G.2 51150 66542
G.1 95561 57629
ĐB 284879 386370

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 04/06/2023

XSMT XSMT Chủ nhật XSMT ngày 04/06/2023

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G.8 25 00 10
G.7 594 450 396
G.6 4772 2924 2303 2698 8708 7242 5170 1132 0925
G.5 5322 2346 7918
G.4 05175 24975 29833 28922 38107 12293 28420 39236 37959 47005 68200 64802 94806 56603 05196 91001 87596 73538 56780 09336 26005
G.3 84464 41199 90612 15712 72288 56372
G.2 32838 41169 75098
G.1 63569 49603 20278
ĐB 308701 767900 438348

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 03/06/2023

XSMT XSMT Thứ 7 XSMT ngày 03/06/2023

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G.8 71 08 50
G.7 035 617 517
G.6 9097 6989 8947 9578 3118 2941 7523 8679 6419
G.5 0959 2354 4718
G.4 52690 30460 93339 69074 87782 98692 59995 63676 58243 22957 73936 73212 53298 16042 99188 81629 16822 32845 77660 43807 27391
G.3 76783 04344 22542 77701 83029 90831
G.2 77036 55125 85265
G.1 43248 45518 84755
ĐB 764709 443635 520971

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 02/06/2023

XSMT XSMT Thứ 6 XSMT ngày 02/06/2023

Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 07 01
G.7 906 680
G.6 0390 6600 9895 7498 2178 9346
G.5 3974 5023
G.4 10687 52204 09087 34600 53258 02865 91768 09101 34885 81170 40849 73324 73963 67924
G.3 51616 86666 55511 14609
G.2 28656 64054
G.1 44300 60969
ĐB 316288 054076

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 01/06/2023

XSMT XSMT Thứ 5 XSMT ngày 01/06/2023

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 65 55 87
G.7 239 801 982
G.6 1065 0600 6539 0775 4688 6170 7650 3144 8911
G.5 1223 2541 9870
G.4 32865 56336 65477 03160 63925 21438 21490 84612 60058 15281 04600 14335 24255 90584 32830 59801 35861 41622 90108 35077 17201
G.3 51340 66743 13524 09020 80788 12593
G.2 47571 40890 24471
G.1 12189 68534 02073
ĐB 896120 875870 379299

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 31/05/2023

XSMT XSMT Thứ 4 XSMT ngày 31/05/2023

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 28 80
G.7 852 614
G.6 2857 7036 1215 2129 3231 4491
G.5 9981 6935
G.4 66699 84442 28907 54532 57584 24816 72451 79866 23311 75425 50695 57318 51759 08335
G.3 99220 11024 04450 97833
G.2 52657 08299
G.1 66266 78889
ĐB 626829 128315

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 30/05/2023

XSMT XSMT Thứ 3 XSMT ngày 30/05/2023

Giải DakLak Quảng Nam
G.8 64 33
G.7 562 811
G.6 7608 4683 4082 3664 1192 6961
G.5 9876 6485
G.4 44111 10668 65775 35529 29535 59300 90884 61183 08609 49489 81858 97051 82151 75876
G.3 01846 41627 49286 16509
G.2 43852 92125
G.1 11762 49034
ĐB 858571 171896

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 29/05/2023

XSMT XSMT Thứ 2 XSMT ngày 29/05/2023

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
G.8 90 29
G.7 714 261
G.6 6003 5725 5897 6686 0971 3355
G.5 3328 4652
G.4 33674 81340 84464 73531 87886 94627 04009 52074 18988 32620 81802 28267 10248 27336
G.3 92315 33182 03805 50513
G.2 01696 12210
G.1 04280 95785
ĐB 048500 753212

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 28/05/2023

XSMT XSMT Chủ nhật XSMT ngày 28/05/2023

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G.8 63 33 34
G.7 072 306 895
G.6 4439 7375 4163 4501 9967 2380 7118 5836 3579
G.5 6069 1214 9647
G.4 18569 62364 61613 91774 07677 13196 10591 35147 01938 12841 92168 85056 47877 69509 86572 36549 07153 61093 77248 12337 85275
G.3 09705 93168 02325 20791 38883 41659
G.2 64238 09586 35311
G.1 56333 11366 69724
ĐB 505873 876090 795143

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 27/05/2023

XSMT XSMT Thứ 7 XSMT ngày 27/05/2023

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G.8 84 35 80
G.7 320 763 726
G.6 4842 0717 5634 8741 8081 5381 5551 7743 4797
G.5 0886 9422 9864
G.4 52982 80212 72809 70382 98196 66044 05487 95800 65365 15347 70311 42389 45228 55569 69093 55433 67077 51543 12900 02666 01701
G.3 72233 22074 38138 31609 02187 23681
G.2 84553 95708 66943
G.1 19370 11954 20176
ĐB 434485 646084 540591

KQXSMT – XSMT – SXMT – Kết quả xổ số miền Trung hôm nay – Trực tiếp kết quả xổ số MT hàng ngày tại XỔ SỐ SIÊU CHUẨN vào lúc 16h15 phút. Thống kê bảng kết quả xổ số miền Trung hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm,… Giúp mọi người có được những thông tin nhận định cặp loto đẹp XSMT chính xác nhất.

Kết qủa xổ số miền trung mấy giờ quay?

KQXSMT – XSMT – Kết quả xổ số miền Trung được mở thưởng mỗi ngày vào hồi 17h10p cho đến 17h30p hàng ngày.

Lịch quay mở thưởng các đài Miền Trung trong tuần như sau:

– Ngày thứ 2 mở thưởng 2 đài Thừa Thiên Huế, Phú Yên.

– Ngày thứ 3 quay số mở thưởng đài Đắc Lắc, Quảng Nam.

– Ngày thứ 4 phát hành và mở thưởng đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.

– Ngày thứ 5 do đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình phát hành.

– Ngày thứ 6 do Gia Lai, Ninh Thuận quay số mở thưởng.

– Ngày thứ 7 do 3 đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông đồng mở thưởng.

– Ngày chủ nhật do đài Khánh Hòa, Kon Tum phát hành

Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối.

Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:

– Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 – Số lượng giải: 1 – Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.

– Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 – Số lượng giải: 1 – Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.

– Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 – Số lượng giải: 1 – Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.

– Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 – Số lượng giải: 2 – Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.

– Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 – Số lượng giải: 7 – Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.

– Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 – Số lượng giải: 10 – Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.

– Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 – Số lượng giải: 30 – Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.

– Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 – Số lượng giải: 100 – Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.

– Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 – Số lượng giải: 1.000 – Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.

– Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ – Số lượng giải: 9 – Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.

– Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ – Số lượng giải: 45 – Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.

Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.

Cách dò vé XS miền trung mới nhất:

– Xem tường thuật thông qua website của chúng tôi trong thời gian mở thưởng miền trung hôm nay.

– Thứ 2, gửi tin nhắn XS (Mã tỉnh) gửi 6022 (1000đ) để nhận ngay kết quả hôm nay qua SMS.

– Cuối cùng, bạn có thể đến đại lý hoặc tại các điểm bán vé số để dò kết quả.

Hãy truy cập link xem dự đoán kết quả xổ số miền Trung hôm nay tại  chuyên trang xososieuchuan.com để kiểm tra lại vé số dự thưởng của bạn cho chuẩn nhất. Chúc bạn may mắn!

to top