XSMT - KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung siêu chuẩn xác hôm nay

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 01/10/2022

XSMT XSMT Thứ 7 XSMT ngày 01/10/2022

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G.8 59 86 87
G.7 843 450 558
G.6 4146 6095 8235 8273 8936 0318 4039 2050 5645
G.5 8952 3832 2232
G.4 30895 72837 43850 20109 79049 02758 36879 06821 95278 51253 15560 96405 58795 88598 12273 53987 13272 29457 89185 61935 79535
G.3 38465 57020 91459 66515 37057 82651
G.2 67623 11871 54045
G.1 09190 79239 82516
ĐB 770005 800622 337479

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 30/09/2022

XSMT XSMT Thứ 6 XSMT ngày 30/09/2022

Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 26 65
G.7 534 048
G.6 2374 4026 3727 1589 9950 3631
G.5 2448 4336
G.4 90141 23758 51537 66865 69766 64920 11517 45369 97108 87085 50701 29766 11692 42675
G.3 16441 06188 23199 44773
G.2 50483 78952
G.1 81050 37623
ĐB 141113 816156

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 29/09/2022

XSMT XSMT Thứ 5 XSMT ngày 29/09/2022

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 00 93 91
G.7 938 264 229
G.6 6848 0138 4636 9763 2252 0237 2687 9104 4577
G.5 8302 6770 8158
G.4 23385 02018 08428 40435 64100 05992 30881 04543 89481 27583 10426 58732 01091 39750 51461 42997 77321 15134 86484 25978 74582
G.3 70147 61044 23554 05877 05131 77562
G.2 12791 82332 00772
G.1 53124 04390 49273
ĐB 544167 745635 777677

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 28/09/2022

XSMT XSMT Thứ 4 XSMT ngày 28/09/2022

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 04 11
G.7 474 961
G.6 1506 2365 5686 5701 1724 9672
G.5 4808 5279
G.4 80050 44294 31850 28454 51518 37002 18722 70888 26477 82988 46857 23757 79711 40233
G.3 95990 34588 24045 83197
G.2 09558 49629
G.1 66111 55484
ĐB 834582 860429

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 27/09/2022

XSMT XSMT Thứ 3 XSMT ngày 27/09/2022

Giải DakLak Quảng Nam
G.8 16 13
G.7 384 056
G.6 2196 6271 7227 6762 2460 8152
G.5 0122 0377
G.4 69654 30729 05873 59205 90694 99472 67354 29568 26246 05672 19267 00148 34090 12695
G.3 05012 06135 26018 72483
G.2 05823 20588
G.1 45166 40969
ĐB 355419 468462

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 26/09/2022

XSMT XSMT Thứ 2 XSMT ngày 26/09/2022

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
G.8 56 33
G.7 984 681
G.6 2965 6993 1635 5298 3764 8961
G.5 3963 3794
G.4 19922 44807 28006 49810 23958 74557 91125 67057 55106 09588 41565 48165 88663 13659
G.3 14669 45033 49070 40505
G.2 06147 34380
G.1 41668 97990
ĐB 957707 918341

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 25/09/2022

XSMT XSMT Chủ nhật XSMT ngày 25/09/2022

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G.8 33 73 67
G.7 623 411 207
G.6 3990 1315 5153 0020 5285 4426 8193 0105 6856
G.5 1438 3952 3425
G.4 56600 45401 28715 41190 09214 52555 44308 55184 72536 66939 48565 87837 54755 24767 71494 07253 12832 59226 54436 43511 93041
G.3 86667 85752 68152 89797 59408 97425
G.2 58598 03126 48785
G.1 90891 19579 34744
ĐB 793624 462073 404121

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 24/09/2022

XSMT XSMT Thứ 7 XSMT ngày 24/09/2022

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G.8 93 72 07
G.7 079 931 440
G.6 9034 7870 4631 9232 4532 2569 3961 6755 0401
G.5 9571 9182 2780
G.4 64972 51613 14479 10702 13381 94402 14797 38675 63680 29736 32593 95234 77454 49851 77957 45755 84884 03523 44340 95457 32663
G.3 28289 36107 86305 03196 48334 87346
G.2 06140 00167 53575
G.1 72126 63195 47314
ĐB 066089 809574 892092

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 23/09/2022

XSMT XSMT Thứ 6 XSMT ngày 23/09/2022

Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 01 92
G.7 808 571
G.6 4244 6259 5819 9085 2565 5669
G.5 5639 5609
G.4 49503 93172 05481 33787 67282 78258 86691 34439 87100 75831 80035 17621 09445 30214
G.3 82301 80434 24786 93205
G.2 31664 19219
G.1 04794 07096
ĐB 586994 270160

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 22/09/2022

XSMT XSMT Thứ 5 XSMT ngày 22/09/2022

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 18 00 16
G.7 944 860 860
G.6 4131 8612 2352 4108 1143 4199 8134 4291 3920
G.5 1842 5832 7663
G.4 16729 05541 55616 17285 95433 70557 75716 33097 10375 06417 63732 83103 83402 86302 65693 43307 42037 49748 09639 24339 09348
G.3 28185 31491 28368 56703 78675 28714
G.2 96695 74936 06140
G.1 76538 05401 05518
ĐB 337142 722904 671066

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 21/09/2022

XSMT XSMT Thứ 4 XSMT ngày 21/09/2022

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 13 60
G.7 050 072
G.6 5583 4543 1815 8983 2562 0211
G.5 2008 2458
G.4 15148 31172 60499 71235 92967 45211 30648 66419 77796 22338 96902 07076 79069 95467
G.3 42910 19274 23083 99178
G.2 13231 51374
G.1 34843 47950
ĐB 984745 506766

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 20/09/2022

XSMT XSMT Thứ 3 XSMT ngày 20/09/2022

Giải DakLak Quảng Nam
G.8 07 08
G.7 743 595
G.6 3303 0359 8550 3351 4070 7028
G.5 7256 1625
G.4 14288 26566 44967 47268 40181 44459 07585 65026 21637 05965 24946 85762 47939 40048
G.3 08628 33939 28159 44916
G.2 88064 77285
G.1 60011 40821
ĐB 938258 226231

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 19/09/2022

XSMT XSMT Thứ 2 XSMT ngày 19/09/2022

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
G.8 03 98
G.7 305 980
G.6 8852 9240 3440 9666 3933 1369
G.5 7254 6016
G.4 06716 55256 51633 38841 30527 14003 96922 17878 81211 39958 82857 99176 91703 40693
G.3 18716 43747 28595 04057
G.2 82063 88803
G.1 33901 15174
ĐB 128273 016494

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 18/09/2022

XSMT XSMT Chủ nhật XSMT ngày 18/09/2022

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G.8 09 67 58
G.7 856 135 340
G.6 7989 1248 2376 5138 2905 2572 6414 6777 9907
G.5 0228 2434 9118
G.4 50127 28746 51379 10643 71587 83894 61033 45737 24475 43411 72599 31175 71375 87221 40764 19152 44469 59646 06540 96138 96285
G.3 57347 73302 50558 24645 95087 94247
G.2 56018 34165 55533
G.1 74090 43330 46612
ĐB 507708 936186 414556

XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 17/09/2022

XSMT XSMT Thứ 7 XSMT ngày 17/09/2022

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G.8 21 53 57
G.7 459 456 166
G.6 0017 3578 5113 7469 3414 2581 9168 1478 7332
G.5 8075 6838 1687
G.4 14412 38674 56641 86020 70830 49592 74720 22573 68344 63939 99417 15979 55910 79604 89573 72377 09376 15572 10083 00810 42816
G.3 18618 60712 77064 03488 36802 99003
G.2 33062 90092 07148
G.1 44859 86405 09755
ĐB 853656 800859 137609

KQXSMT – XSMT – SXMT – Kết quả xổ số miền Trung hôm nay – Trực tiếp kết quả xổ số MT hàng ngày tại XỔ SỐ SIÊU CHUẨN vào lúc 16h15 phút. Thống kê bảng kết quả xổ số miền Trung hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm,… Giúp mọi người có được những thông tin nhận định cặp loto đẹp XSMT chính xác nhất.

Kết qủa xổ số miền trung mấy giờ quay?

KQXSMT – XSMT – Kết quả xổ số miền Trung được mở thưởng mỗi ngày vào hồi 17h10p cho đến 17h30p hàng ngày.

Lịch quay mở thưởng các đài Miền Trung trong tuần như sau:

– Ngày thứ 2 mở thưởng 2 đài Thừa Thiên Huế, Phú Yên.

– Ngày thứ 3 quay số mở thưởng đài Đắc Lắc, Quảng Nam.

– Ngày thứ 4 phát hành và mở thưởng đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.

– Ngày thứ 5 do đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình phát hành.

– Ngày thứ 6 do Gia Lai, Ninh Thuận quay số mở thưởng.

– Ngày thứ 7 do 3 đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông đồng mở thưởng.

– Ngày chủ nhật do đài Khánh Hòa, Kon Tum phát hành

Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối.

Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:

– Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 – Số lượng giải: 1 – Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.

– Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 – Số lượng giải: 1 – Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.

– Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 – Số lượng giải: 1 – Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.

– Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 – Số lượng giải: 2 – Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.

– Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 – Số lượng giải: 7 – Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.

– Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 – Số lượng giải: 10 – Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.

– Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 – Số lượng giải: 30 – Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.

– Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 – Số lượng giải: 100 – Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.

– Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 – Số lượng giải: 1.000 – Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.

– Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ – Số lượng giải: 9 – Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.

– Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ – Số lượng giải: 45 – Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.

Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.

Cách dò vé XS miền trung mới nhất:

– Xem tường thuật thông qua website của chúng tôi trong thời gian mở thưởng miền trung hôm nay.

– Thứ 2, gửi tin nhắn XS (Mã tỉnh) gửi 6022 (1000đ) để nhận ngay kết quả hôm nay qua SMS.

– Cuối cùng, bạn có thể đến đại lý hoặc tại các điểm bán vé số để dò kết quả.

Hãy truy cập link xem dự đoán kết quả xổ số miền Trung hôm nay tại  chuyên trang xososieuchuan.com để kiểm tra lại vé số dự thưởng của bạn cho chuẩn nhất. Chúc bạn may mắn!

to top