XSMB 60 Ngày

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 19-04-2024

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 19-04-2024

KH trúng ĐB: 9KX16KX4KX12KX6KX2KX8KX19KX
ĐB 26592
G.1 38838
G.2 43774 91819
G.3 08758 63771 15724 91314 86959 47543
G.4 1370 7010 5792 5856
G.5 9957 5245 8757 2019 4132 6316
G.6 222 106 949
G.7 71 26 85 23

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 18-04-2024

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 18-04-2024

KH trúng ĐB: 1KV6KV14KV18KV2KV5KV19KV4KV
ĐB 62904
G.1 16351
G.2 92109 84405
G.3 50215 82326 54744 81157 60946 93661
G.4 7880 3573 0916 9336
G.5 9443 9241 5284 9798 4277 7296
G.6 591 346 154
G.7 69 52 95 37

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 17-04-2024

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 17-04-2024

KH trúng ĐB: 5KU12KU16KU11KU13KU18KU15KU7KU
ĐB 90289
G.1 19874
G.2 24789 50177
G.3 84160 84250 66154 14306 03341 85969
G.4 3241 9829 9103 6240
G.5 5674 7671 0218 3300 5133 6434
G.6 317 228 892
G.7 47 40 90 27

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 16-04-2024

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 16-04-2024

KH trúng ĐB: 17KT19KT12KT1KT13KT14KT2KT8KT
ĐB 96850
G.1 66671
G.2 51310 74053
G.3 36642 19172 58381 14433 62816 92024
G.4 4787 8217 7761 0665
G.5 8452 0869 3282 0710 4804 7663
G.6 366 886 216
G.7 12 51 91 18

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 15-04-2024

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 15-04-2024

KH trúng ĐB: 1KS13KS9KS19KS12KS10KS5KS8KS
ĐB 99369
G.1 13829
G.2 59861 27481
G.3 65303 77704 89049 50013 34525 33222
G.4 3926 0546 2651 3393
G.5 0937 3884 1948 1679 9105 2079
G.6 334 673 600
G.7 54 33 98 29

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 14-04-2024

XSMB XSMB Chủ nhật XSMB ngày 14-04-2024

KH trúng ĐB: 3KR19KR13KR2KR18KR12KR1KR4KR
ĐB 71396
G.1 20801
G.2 73470 83615
G.3 59318 54657 90221 19494 20418 77848
G.4 2581 6371 8850 1300
G.5 0309 2342 1961 6616 5569 5870
G.6 496 635 489
G.7 52 22 89 90

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 13-04-2024

XSMB XSMB Thứ 7 XSMB ngày 13-04-2024

KH trúng ĐB: 5KQ15KQ9KQ4KQ8KQ1KQ18KQ12KQ
ĐB 90649
G.1 71212
G.2 55720 56680
G.3 64761 94392 09089 57015 06920 83467
G.4 1452 5230 5083 2320
G.5 4090 8241 0310 6378 1575 3896
G.6 756 690 503
G.7 58 28 35 64

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 12-04-2024

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 12-04-2024

KH trúng ĐB: 12KP18KP17KP14KP3KP11KP1KP16KP
ĐB 12073
G.1 92837
G.2 28622 02259
G.3 53010 14391 79427 13247 76972 60599
G.4 6594 5821 6858 2983
G.5 0993 5483 8027 6916 5213 4770
G.6 850 036 185
G.7 27 83 16 80

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 11-04-2024

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 11-04-2024

KH trúng ĐB: 9KN14KN13KN1KN11KN2KN6KN10KN
ĐB 69356
G.1 22552
G.2 35140 15293
G.3 35010 28133 33342 65578 74436 57981
G.4 4851 2761 8993 3587
G.5 6909 2693 2363 1750 3328 7628
G.6 753 388 635
G.7 73 80 42 86

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 10-04-2024

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 10-04-2024

KH trúng ĐB: 18KM14KM15KM2KM10KM9KM4KM11KM
ĐB 14138
G.1 62724
G.2 54157 96213
G.3 14362 89770 55669 50544 04462 48939
G.4 4062 5079 6608 7155
G.5 7402 1236 4922 4421 2178 9253
G.6 552 247 722
G.7 12 45 75 97

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 09-04-2024

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 09-04-2024

KH trúng ĐB: 14KL9KL15KL16KL19KL20KL6KL3KL
ĐB 16510
G.1 57524
G.2 46210 99866
G.3 59326 97595 41257 02724 00969 52074
G.4 0760 1668 3313 3684
G.5 6299 7898 4768 6210 3355 4816
G.6 717 130 568
G.7 69 62 27 41

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 08-04-2024

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 08-04-2024

KH trúng ĐB: 5KH1KH10KH3KH2KH18KH9KH12KH
ĐB 30147
G.1 37755
G.2 61413 89550
G.3 20904 51761 51163 31983 91022 78447
G.4 5498 3294 6720 2059
G.5 4679 0615 6473 3807 2132 0360
G.6 567 190 316
G.7 15 61 05 32

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 07-04-2024

XSMB XSMB Chủ nhật XSMB ngày 07-04-2024

KH trúng ĐB: 2KG5KG9KG17KG19KG7KG10KG16KG
ĐB 93374
G.1 18300
G.2 59549 37037
G.3 74266 07569 23624 78397 06513 35761
G.4 1734 8632 0757 2118
G.5 7324 2369 6427 8196 1825 4339
G.6 185 275 044
G.7 65 17 72 50

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 06-04-2024

XSMB XSMB Thứ 7 XSMB ngày 06-04-2024

KH trúng ĐB: 16KF18KF13KF10KF12KF1KF17KF4KF
ĐB 00312
G.1 44708
G.2 88283 64571
G.3 91798 21146 05250 09523 92549 73943
G.4 1449 2399 7871 7371
G.5 5848 3389 9405 8301 7420 2661
G.6 142 732 198
G.7 21 59 95 03

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 05-04-2024

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 05-04-2024

KH trúng ĐB: 2KE20KE6KE3KE15KE16KE11KE18KE
ĐB 72666
G.1 96992
G.2 52918 21197
G.3 21034 45765 73219 29010 02370 06089
G.4 0372 6291 4099 0369
G.5 7007 0315 6233 7010 2611 6123
G.6 270 306 325
G.7 05 13 49 19

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 04-04-2024

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 04-04-2024

KH trúng ĐB: 4KD7KD17KD6KD1KD11KD19KD13KD
ĐB 69389
G.1 34052
G.2 48091 95190
G.3 28642 87265 12540 99128 22291 24399
G.4 6903 4457 3278 6776
G.5 4578 6228 5858 0611 4540 7296
G.6 788 031 386
G.7 01 42 65 89

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 03-04-2024

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 03-04-2024

KH trúng ĐB: 20KC14KC15KC6KC8KC10KC19KC18KC
ĐB 67364
G.1 05538
G.2 43309 50971
G.3 42539 81311 58310 75139 27406 83349
G.4 1179 2067 4473 0517
G.5 3595 0881 7332 8196 3209 2509
G.6 732 624 838
G.7 93 94 15 22

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 02-04-2024

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 02-04-2024

KH trúng ĐB: 3KB2KB8KB18KB19KB13KB17KB12KB
ĐB 62909
G.1 09387
G.2 23902 06705
G.3 05649 11928 85591 77857 24772 73380
G.4 1057 4955 1981 8866
G.5 8906 2314 0248 6777 3183 8562
G.6 262 654 029
G.7 65 86 54 35

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 01-04-2024

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 01-04-2024

KH trúng ĐB: 7KA10KA3KA15KA6KA5KA9KA2KA
ĐB 19052
G.1 64293
G.2 66910 37980
G.3 03154 05297 37583 24357 50612 56159
G.4 1490 6212 7679 2105
G.5 4438 2763 4042 1066 7302 1099
G.6 559 345 633
G.7 09 93 06 38

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 31-03-2024

XSMB XSMB Chủ nhật XSMB ngày 31-03-2024

KH trúng ĐB: 12HZ15HZ20HZ5HZ11HZ4HZ19HZ13HZ
ĐB 36909
G.1 46217
G.2 56679 32203
G.3 29726 90557 54987 59727 68447 57932
G.4 5581 4902 3035 7503
G.5 2059 7871 4346 0991 7274 7688
G.6 183 311 228
G.7 69 90 28 81

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 30-03-2024

XSMB XSMB Thứ 7 XSMB ngày 30-03-2024

KH trúng ĐB: 6HY8HY2HY20HY18HY9HY4HY5HY
ĐB 62135
G.1 21141
G.2 45857 86656
G.3 70417 47299 17041 28867 87844 03831
G.4 7920 9023 7131 8460
G.5 3372 5765 0633 8326 3811 4220
G.6 752 057 840
G.7 96 94 29 09

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 29-03-2024

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 29-03-2024

KH trúng ĐB: 7HX16HX1HX13HX2HX8HX12HX20HX
ĐB 37869
G.1 01431
G.2 07900 66341
G.3 81079 95627 76989 10547 37486 34353
G.4 4618 5541 1854 0752
G.5 4990 2029 5211 9779 7249 7896
G.6 717 867 363
G.7 05 67 87 62

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 28-03-2024

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 28-03-2024

KH trúng ĐB: 6HV20HV3HV18HV12HV10HV16HV7HV
ĐB 49879
G.1 61196
G.2 55813 26560
G.3 66628 39458 53044 66883 94985 04961
G.4 0689 1252 7970 1626
G.5 4095 9503 8586 7026 3491 4985
G.6 800 015 450
G.7 07 82 98 90

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 27-03-2024

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 27-03-2024

KH trúng ĐB: 5HU1HU14HU11HU2HU20HU17HU7HU
ĐB 20645
G.1 21356
G.2 10211 33955
G.3 57214 47997 59028 91075 81886 34229
G.4 7518 6879 1586 7174
G.5 4802 1007 6479 7659 8416 7869
G.6 187 087 674
G.7 84 38 18 25

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 26-03-2024

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 26-03-2024

KH trúng ĐB: 14HT19HT7HT9HT18HT20HT11HT2HT
ĐB 59619
G.1 57086
G.2 96937 20940
G.3 23515 63359 89273 67580 12104 65171
G.4 6781 8492 2432 0942
G.5 4059 1308 7139 7578 4915 1820
G.6 728 921 919
G.7 82 17 99 07

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 25-03-2024

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 25-03-2024

KH trúng ĐB: 3HS8HS10HS19HS12HS20HS13HS18HS
ĐB 16342
G.1 75754
G.2 28913 37346
G.3 86642 45535 81914 94696 52321 96022
G.4 8692 8838 9702 1399
G.5 7019 7237 7661 9492 5860 0770
G.6 425 940 549
G.7 39 42 11 77

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 24-03-2024

XSMB XSMB Chủ nhật XSMB ngày 24-03-2024

KH trúng ĐB: 17HR15HR3HR9HR1HR6HR8HR12HR
ĐB 88274
G.1 06693
G.2 53350 57784
G.3 04071 89897 75341 98348 75312 33461
G.4 9003 5952 0115 9805
G.5 3069 2189 5874 3454 1490 7942
G.6 935 713 633
G.7 29 09 32 39

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 23-03-2024

XSMB XSMB Thứ 7 XSMB ngày 23-03-2024

KH trúng ĐB: 11HQ16HQ1HQ3HQ4HQ18HQ10HQ14HQ
ĐB 59882
G.1 35161
G.2 80009 90230
G.3 27850 78279 76809 32621 30855 65708
G.4 4114 7900 0301 0473
G.5 6540 7127 8212 9532 2160 6720
G.6 460 122 532
G.7 85 51 42 16

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 22-03-2024

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 22-03-2024

KH trúng ĐB: 5HP18HP16HP14HP1HP12HP6HP20HP
ĐB 95371
G.1 07286
G.2 23998 54295
G.3 30927 81184 68459 29360 97671 18598
G.4 3721 6102 6363 6756
G.5 7582 1471 1256 7423 3322 6997
G.6 840 527 579
G.7 21 91 03 69

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 21-03-2024

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 21-03-2024

KH trúng ĐB: 12HN2HN6HN4HN14HN5HN8HN18HN
ĐB 81866
G.1 15018
G.2 97738 52425
G.3 46984 39393 23620 45649 07779 32333
G.4 6001 7698 5879 5739
G.5 2820 0426 8268 4363 6007 2889
G.6 843 426 191
G.7 87 13 52 56

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 20-03-2024

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 20-03-2024

KH trúng ĐB: 15HM7HM11HM18HM5HM19HM9HM12HM
ĐB 35144
G.1 48573
G.2 21404 25165
G.3 28375 09425 17538 21595 56954 36845
G.4 2361 7750 2414 2861
G.5 8305 7081 7715 2463 0729 3143
G.6 271 623 926
G.7 87 23 54 37

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 19-03-2024

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 19-03-2024

KH trúng ĐB: 1HL15HL6HL9HL8HL17HL20HL7HL
ĐB 15636
G.1 19173
G.2 85681 79930
G.3 13044 44402 18216 83995 78186 87187
G.4 6448 8599 4783 1398
G.5 6959 9932 2256 7373 4400 6765
G.6 996 855 572
G.7 33 44 22 51

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 18-03-2024

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 18-03-2024

KH trúng ĐB: 16HK12HK18HK11HK3HK14HK20HK10HK
ĐB 78723
G.1 05913
G.2 42978 47997
G.3 12779 25923 66649 28808 79008 51224
G.4 4813 1627 6276 4906
G.5 6495 7729 2690 7389 9423 1047
G.6 902 463 762
G.7 82 29 25 53

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 17-03-2024

XSMB XSMB Chủ nhật XSMB ngày 17-03-2024

KH trúng ĐB: 16HG2HG5HG4HG8HG20HG6HG11HG
ĐB 39399
G.1 50264
G.2 05861 93264
G.3 27209 38005 89679 63829 34307 28483
G.4 4711 8630 7059 6601
G.5 8554 0583 0657 3523 3494 1252
G.6 639 625 190
G.7 02 50 20 30

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 16-03-2024

XSMB XSMB Thứ 7 XSMB ngày 16-03-2024

KH trúng ĐB: 20HF15HF9HF18HF8HF2HF12HF11HF
ĐB 05667
G.1 42692
G.2 26834 13884
G.3 41197 48183 30209 40650 38977 31619
G.4 6327 7526 8813 8004
G.5 0083 3362 9225 6115 7179 7774
G.6 970 842 546
G.7 49 58 26 20

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 15-03-2024

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 15-03-2024

KH trúng ĐB: 15HE13HE12HE19HE7HE20HE4HE6HE
ĐB 12334
G.1 51885
G.2 94341 78676
G.3 86372 36161 53081 61157 25254 83626
G.4 9449 7299 9594 3832
G.5 0035 6600 7679 9485 8125 7951
G.6 784 939 809
G.7 91 02 59 66

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 14-03-2024

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 14-03-2024

KH trúng ĐB: 5HD3HD1HD4HD16HD2HD12HD8HD
ĐB 69169
G.1 64118
G.2 47084 42711
G.3 63859 14728 77445 27949 64742 81409
G.4 9407 4489 0999 1759
G.5 4014 9727 1414 9057 2299 3594
G.6 630 802 403
G.7 03 64 94 72

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 13-03-2024

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 13-03-2024

KH trúng ĐB: 6HC15HC2HC8HC5HC10HC4HC13HC
ĐB 91753
G.1 54579
G.2 90984 68978
G.3 89663 79417 27577 20491 00134 75715
G.4 7980 7928 8166 1878
G.5 7965 9154 7803 5279 9350 3131
G.6 472 053 360
G.7 43 74 60 49

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 12-03-2024

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 12-03-2024

KH trúng ĐB: 11HB15HB1HB20HB16HB17HB8HB2HB
ĐB 00212
G.1 02044
G.2 54494 32692
G.3 37525 42210 18702 87251 33797 01356
G.4 3464 3362 1268 3795
G.5 6389 7534 7475 0291 4719 1601
G.6 593 102 749
G.7 76 92 64 78

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 11-03-2024

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 11-03-2024

KH trúng ĐB: 19HA13HA7HA17HA3HA6HA4HA20HA
ĐB 68333
G.1 15214
G.2 41437 19271
G.3 81367 05175 83589 47586 69646 07575
G.4 7285 1688 9707 9289
G.5 0140 6399 9619 3239 3428 9131
G.6 438 211 465
G.7 99 79 10 72

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 10-03-2024

XSMB XSMB Chủ nhật XSMB ngày 10-03-2024

KH trúng ĐB: 12GZ6GZ8GZ13GZ7GZ20GZ3GZ16GZ
ĐB 98352
G.1 69888
G.2 07390 71903
G.3 65258 30308 67847 24138 66905 28830
G.4 7379 8073 8480 8743
G.5 8680 0868 0855 7163 2615 5429
G.6 906 799 400
G.7 57 88 64 26

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 09-03-2024

XSMB XSMB Thứ 7 XSMB ngày 09-03-2024

KH trúng ĐB: 15GY19GY9GY6GY5GY8GY11GY7GY
ĐB 97041
G.1 66285
G.2 61339 03320
G.3 97684 81378 67753 20613 13219 64710
G.4 5334 1854 9868 8120
G.5 7819 2869 7366 5797 7110 6682
G.6 110 477 078
G.7 86 29 28 10

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 08-03-2024

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 08-03-2024

KH trúng ĐB: 9GX13GX7GX14GX3GX6GX5GX16GX
ĐB 71307
G.1 20243
G.2 17094 60989
G.3 31527 92382 96787 36794 48482 77297
G.4 5626 6650 0211 7778
G.5 1022 8863 9869 7124 5225 1665
G.6 011 087 756
G.7 52 14 44 43

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 07-03-2024

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 07-03-2024

KH trúng ĐB: 15GV6GV2GV9GV1GV14GV5GV7GV
ĐB 03047
G.1 58941
G.2 47442 56737
G.3 55967 75948 24885 07736 02093 56900
G.4 7490 0152 5300 7005
G.5 8175 5037 6867 7425 8500 7138
G.6 385 939 306
G.7 33 86 49 82

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 06-03-2024

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 06-03-2024

KH trúng ĐB: 11GU16GU20GU18GU4GU12GU13GU14GU
ĐB 32939
G.1 48545
G.2 20648 62946
G.3 62598 61910 93128 18943 96213 41342
G.4 5481 8716 3949 0656
G.5 5841 9192 3950 6709 1625 9048
G.6 974 010 130
G.7 25 45 77 96

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 05-03-2024

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 05-03-2024

KH trúng ĐB: 16GT12GT10GT1GT6GT2GT14GT19GT
ĐB 87122
G.1 64388
G.2 51684 45089
G.3 15702 11869 95889 95412 35845 75289
G.4 3651 7848 0102 9621
G.5 1951 8583 0029 9692 0278 9912
G.6 300 105 083
G.7 75 26 18 99

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 04-03-2024

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 04-03-2024

KH trúng ĐB: 13GS2GS7GS8GS11GS16GS6GS15GS
ĐB 58535
G.1 12691
G.2 00638 31420
G.3 57770 73871 09120 81336 55270 35872
G.4 7247 3943 1366 8508
G.5 4707 3421 6900 7216 1233 6993
G.6 264 316 608
G.7 42 62 65 51

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 03-03-2024

XSMB XSMB Chủ nhật XSMB ngày 03-03-2024

KH trúng ĐB: 1GR10GR9GR8GR16GR19GR12GR4GR
ĐB 17632
G.1 94774
G.2 16188 17377
G.3 04817 77472 39263 02216 51663 23400
G.4 4505 3347 3003 7595
G.5 5793 1299 3483 9811 6264 8486
G.6 695 008 399
G.7 40 14 44 37

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 02-03-2024

XSMB XSMB Thứ 7 XSMB ngày 02-03-2024

KH trúng ĐB: 9GQ10GQ7GQ19GQ12GQ13GQ11GQ18GQ
ĐB 77433
G.1 74982
G.2 86227 74919
G.3 78519 65124 47963 10766 16187 87960
G.4 9494 1898 3887 7871
G.5 0791 6933 0328 3582 1207 8431
G.6 741 053 377
G.7 93 95 06 91

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 01-03-2024

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 01-03-2024

KH trúng ĐB: 18GP5GP13GP10GP3GP6GP8GP7GP
ĐB 71961
G.1 83331
G.2 77826 34607
G.3 42063 15142 67205 32829 72584 04871
G.4 7471 1023 0796 5943
G.5 6600 3416 2788 2153 6425 3770
G.6 386 092 940
G.7 21 23 65 46

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 29-02-2024

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 29-02-2024

KH trúng ĐB: 2GN13GN12GN1GN10GN20GN9GN14GN
ĐB 39648
G.1 89254
G.2 83310 67194
G.3 17553 16513 90168 81966 67408 22446
G.4 2546 1126 7889 3202
G.5 8654 2727 2819 4960 8883 8030
G.6 429 531 092
G.7 28 92 23 99

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 28-02-2024

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 28-02-2024

KH trúng ĐB: 5GM18GM2GM14GM8GM16GM19GM10GM
ĐB 77645
G.1 06477
G.2 84305 38394
G.3 71202 93049 90021 21978 87788 04853
G.4 0790 0256 2861 3114
G.5 7552 7033 7276 1129 7595 4489
G.6 652 476 788
G.7 67 96 37 17

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 27-02-2024

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 27-02-2024

KH trúng ĐB: 20GL19GL3GL11GL16GL18GL1GL17GL
ĐB 36209
G.1 22265
G.2 97620 79071
G.3 17063 61654 47294 39697 85597 98822
G.4 5624 5402 3167 0381
G.5 7878 9350 3316 8097 0986 7762
G.6 378 568 805
G.7 85 80 61 76

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 26-02-2024

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 26-02-2024

KH trúng ĐB: 9GK4GK13GK2GK7GK17GK14GK3GK
ĐB 27234
G.1 61620
G.2 29442 71430
G.3 71285 37989 62482 67475 65703 34114
G.4 4653 9878 4471 1839
G.5 0133 7292 8297 0646 4652 3382
G.6 424 832 419
G.7 63 88 24 56

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 25-02-2024

XSMB XSMB Chủ nhật XSMB ngày 25-02-2024

KH trúng ĐB: 5GH7GH1GH11GH4GH10GH15GH12GH
ĐB 15545
G.1 85710
G.2 17410 30692
G.3 77641 63547 40180 61070 59567 02946
G.4 5607 7989 8806 1262
G.5 0689 4410 5587 5247 7619 8861
G.6 204 487 280
G.7 16 06 98 51

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 24-02-2024

XSMB XSMB Thứ 7 XSMB ngày 24-02-2024

KH trúng ĐB: 20GF3GF2GF1GF10GF14GF5GF16GF
ĐB 57333
G.1 81369
G.2 30504 76199
G.3 33651 22945 66456 46182 39290 34970
G.4 7837 6860 3636 6890
G.5 1619 7224 1740 4222 1496 0442
G.6 247 752 331
G.7 43 44 35 45

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 23-02-2024

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 23-02-2024

KH trúng ĐB: 19GE2GE14GE10GE5GE11GE18GE15GE
ĐB 16053
G.1 88635
G.2 25337 63488
G.3 59775 29439 27290 24040 82530 67189
G.4 0547 6741 7941 7289
G.5 7824 5469 8625 7168 1204 5983
G.6 308 973 820
G.7 79 00 93 45

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 22-02-2024

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 22-02-2024

KH trúng ĐB: 7GD6GD10GD2GD11GD3GD18GD12GD
ĐB 82488
G.1 52311
G.2 07072 42726
G.3 40481 49867 76166 29399 36193 63578
G.4 9404 2834 6012 1448
G.5 4126 1347 1048 7295 7820 8038
G.6 450 637 460
G.7 25 70 90 13

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 21-02-2024

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 21-02-2024

KH trúng ĐB: 9GC7GC17GC2GC14GC5GC20GC13GC
ĐB 99937
G.1 73548
G.2 40187 24052
G.3 45049 69513 00318 99864 37934 67528
G.4 9969 4749 3131 7918
G.5 5983 3688 4919 7340 8836 1898
G.6 661 051 291
G.7 08 64 72 91

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 20-02-2024

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 20-02-2024

KH trúng ĐB: 13GB2GB5GB7GB17GB12GB6GB20GB
ĐB 57406
G.1 97758
G.2 37216 24939
G.3 30032 78750 31430 43822 43341 22605
G.4 7939 8580 7131 0783
G.5 0866 9656 7260 4515 7573 3621
G.6 592 419 079
G.7 68 18 78 00

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 19-02-2024

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 19-02-2024

KH trúng ĐB: 3GA2GA11GA9GA10GA18GA17GA7GA
ĐB 75801
G.1 19995
G.2 93219 56742
G.3 13459 21260 02582 01053 92502 27859
G.4 1440 1020 4024 9170
G.5 0057 6215 3858 8144 3559 8224
G.6 554 331 982
G.7 64 85 24 66

XSMB 60 ngày (2 tháng) – Sổ Kết Quả Xổ số miền Bắc 60 ngày gần đây nhất CHÍNH XÁC 100%. ✅ Xổ Số Hà Nội 60 ngày – KQXSMB 60 ngày liên tiếp miễn phí, thống kê xổ số siêu chuẩn xác hàng ngày.

Sổ kết quả miền Bắc 60 ngày gần nhất (còn gọi là thống kê kết quả theo tháng) là một trong những thông tin được nhiều người chơi xổ số truyền thống quan tâm, giúp dễ dàng tra lại kết quả của nhiều ngày trước của đài Bắc trong suốt cả một tháng.

Người chơi thường tra cứu các thông tin về KQXSMB ba mươi ngày trở lại đây bên cạnh những con số thường xuất hiện hoặc những con lô lâu ngày không về, để tìm ra được quy luật quay XSHN trong thời gian gần đây và tính toán ra các bộ số tiếp theo sẽ về.

Bạn cũng có thể xem dự đoán KQXS với các chuyên gia hàng đầu của chúng tôi để nhận bộ số may mắn hàng ngày. Xem nhanh thông tin xổ số miền Bắc siêu chuẩn nhé.

to top