XSMB 60 Ngày

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 04/02/2023

XSMB XSMB Thứ 7 XSMB ngày 04/02/2023

KH trúng ĐB: 2MX1MX12MX8MX6MX3MX
ĐB 64948
G.1 04674
G.2 16883 77334
G.3 12795 68347 65312 09038 86560 22314
G.4 2746 8474 2057 3300
G.5 5264 2363 1877 0033 2488 9198
G.6 104 622 010
G.7 77 06 18 96

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 03/02/2023

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 03/02/2023

KH trúng ĐB: 5MY7MY8MY4MY2MY6MY
ĐB 52766
G.1 79512
G.2 12874 00591
G.3 19739 53846 86931 48174 75976 36988
G.4 9591 7194 9590 7739
G.5 9894 3969 3811 5153 3349 3722
G.6 561 446 237
G.7 29 67 28 25

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 02/02/2023

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 02/02/2023

KH trúng ĐB: 11MZ8MZ5MZ4MZ6MZ9MZ
ĐB 60755
G.1 35682
G.2 29934 63527
G.3 36869 93254 18961 79187 66574 51138
G.4 9942 3708 0879 3794
G.5 1300 9770 4034 6902 1730 9819
G.6 104 606 619
G.7 51 19 90 89

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 01/02/2023

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 01/02/2023

KH trúng ĐB: 4LA6LA12LA10LA1LA15LA
ĐB 34838
G.1 29989
G.2 64285 65938
G.3 54835 94648 82384 40292 70918 01062
G.4 8441 1468 0916 5129
G.5 6463 5037 7184 2312 3165 6247
G.6 042 076 709
G.7 74 54 61 06

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 31/01/2023

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 31/01/2023

KH trúng ĐB: 11LB13LB2LB19LB15LB5LB1LB9LB
ĐB 30061
G.1 21284
G.2 95201 18959
G.3 39371 85823 24941 22036 22477 18709
G.4 1081 8622 3216 0868
G.5 8908 5675 3757 0290 6421 3461
G.6 940 315 055
G.7 07 15 20 49

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 30/01/2023

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 30/01/2023

KH trúng ĐB: 12LC14LC8LC13LC11LC9LC
ĐB 16179
G.1 12198
G.2 66824 97525
G.3 76829 01458 00678 04710 93846 11457
G.4 3440 5637 9612 9495
G.5 2099 6964 0572 7189 8620 3391
G.6 901 919 624
G.7 96 65 03 70

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 29/01/2023

XSMB XSMB Chủ nhật XSMB ngày 29/01/2023

KH trúng ĐB: 3LD17LD8LD4LD20LD9LD13LD12LD
ĐB 76479
G.1 25766
G.2 72194 11034
G.3 40098 29006 40715 61584 39911 24856
G.4 3454 3693 5723 7638
G.5 5842 0789 9534 0388 1327 2320
G.6 134 548 571
G.7 35 26 48 03

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 28/01/2023

XSMB XSMB Thứ 7 XSMB ngày 28/01/2023

KH trúng ĐB: 10LE9LE8LE11LE12LE15LE
ĐB 87219
G.1 88795
G.2 61887 71870
G.3 36399 99176 44895 48144 89665 83781
G.4 1226 3681 3051 3591
G.5 1368 8512 0613 9140 8974 7483
G.6 313 104 436
G.7 30 87 80 75

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 27/01/2023

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 27/01/2023

KH trúng ĐB: 1LF7LF11LF15LF6LF3LF
ĐB 72859
G.1 84970
G.2 22948 27905
G.3 68839 72151 45870 16675 45622 30683
G.4 5687 8094 1582 5288
G.5 9289 6626 4652 3120 7508 5479
G.6 166 101 463
G.7 93 42 35 69

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 26/01/2023

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 26/01/2023

KH trúng ĐB: 11LG5LG4LG12LG8LG1LG
ĐB 34164
G.1 21642
G.2 85331 53702
G.3 36678 49662 96488 70757 21183 72285
G.4 2204 4344 9025 9940
G.5 3753 4608 9088 7731 5934 6916
G.6 100 874 364
G.7 32 60 46 20

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 25/01/2023

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 25/01/2023

KH trúng ĐB: 22LH25LH1LH7LH10LH13LH18LH19LH2LH23LH
ĐB 52371
G.1 45082
G.2 87473 55003
G.3 44656 18647 37207 71263 51955 58209
G.4 7943 2928 1910 4411
G.5 4148 0340 5084 5712 7654 1849
G.6 083 687 637
G.7 07 18 29 55

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 20/01/2023

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 20/01/2023

KH trúng ĐB: 16LK9LK6LK17LK2LK19LK3LK14LK
ĐB 91869
G.1 62613
G.2 89561 17438
G.3 79710 68693 48902 08300 92038 67549
G.4 2455 1085 3800 5406
G.5 1138 8058 3367 2046 1602 0067
G.6 216 832 186
G.7 18 36 82 59

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 19/01/2023

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 19/01/2023

KH trúng ĐB: 10LP3LP13LP1LP12LP15LP
ĐB 62857
G.1 24246
G.2 65122 22745
G.3 90440 33540 05110 78018 71497 53655
G.4 1463 1863 4482 5932
G.5 2342 9101 9125 9116 9435 9550
G.6 915 320 074
G.7 26 23 57 96

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 18/01/2023

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 18/01/2023

KH trúng ĐB: 4LQ11LQ1LQ12LQ6LQ14LQ
ĐB 45282
G.1 76552
G.2 51893 50516
G.3 92764 68866 66740 51752 37335 04030
G.4 3342 4405 7005 3904
G.5 3556 7580 0501 2381 4260 3127
G.6 926 295 635
G.7 69 04 35 86

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 17/01/2023

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 17/01/2023

KH trúng ĐB: 10LR11LR15LR5LR2LR8LR
ĐB 53363
G.1 01443
G.2 02569 17053
G.3 87586 46192 21006 19548 86539 33921
G.4 7295 3401 0582 6328
G.5 4443 2517 8199 7522 7936 3211
G.6 197 642 529
G.7 35 29 04 55

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 16/01/2023

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 16/01/2023

KH trúng ĐB: 12LS4LS14LS13LS15LS8LS
ĐB 48260
G.1 83587
G.2 79324 24955
G.3 97698 03474 79118 27721 67766 60068
G.4 9999 2793 8423 8738
G.5 6232 7156 7587 1067 6779 6885
G.6 456 695 805
G.7 53 07 71 23

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 15/01/2023

XSMB XSMB Chủ nhật XSMB ngày 15/01/2023

KH trúng ĐB: 1LT15LT14LT2LT9LT11LT
ĐB 44221
G.1 25945
G.2 14590 57392
G.3 84792 14379 92716 86841 87280 96564
G.4 7401 4194 1991 5569
G.5 9333 9812 3708 3904 1078 2104
G.6 938 566 749
G.7 45 57 00 28

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 14/01/2023

XSMB XSMB Thứ 7 XSMB ngày 14/01/2023

KH trúng ĐB: 16LU3LU6LU15LU11LU19LU
ĐB 62940
G.1 27086
G.2 84830 42992
G.3 26177 28240 86842 54934 53016 11166
G.4 1213 7375 8375 1727
G.5 0737 3018 1279 2435 5696 5434
G.6 949 318 656
G.7 02 34 82 81

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 13/01/2023

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 13/01/2023

KH trúng ĐB: 11LV2LV10LV5LV1LV13LV
ĐB 60762
G.1 70413
G.2 94856 73874
G.3 38562 54962 09294 88168 03998 21450
G.4 8234 7644 3492 0818
G.5 1114 2556 1891 8732 9010 4068
G.6 962 160 238
G.7 70 73 54 66

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 12/01/2023

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 12/01/2023

KH trúng ĐB: 11LX8LX15LX12LX4LX10LX
ĐB 18452
G.1 99849
G.2 27621 91955
G.3 09319 34625 29740 28430 97779 44856
G.4 2502 3884 3118 5818
G.5 5434 7882 4474 0383 7694 3970
G.6 122 547 305
G.7 47 29 85 00

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 11/01/2023

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 11/01/2023

KH trúng ĐB: 5LY8LY15LY11LY6LY10LY
ĐB 04942
G.1 31511
G.2 96915 35210
G.3 18352 34017 18642 36531 84392 83681
G.4 3310 7880 2041 5685
G.5 8549 1897 3789 6576 0560 7094
G.6 001 655 214
G.7 97 79 12 74

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 10/01/2023

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 10/01/2023

KH trúng ĐB: 9LZ11LZ6LZ3LZ8LZ12LZ
ĐB 81191
G.1 88140
G.2 67096 63288
G.3 95651 44209 16651 57329 83066 30657
G.4 6386 5753 7345 3988
G.5 8146 2499 8664 9180 2900 7842
G.6 061 913 843
G.7 44 46 75 18

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 09/01/2023

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 09/01/2023

KH trúng ĐB: 3KA6KA14KA11KA1KA8KA
ĐB 78014
G.1 16270
G.2 24159 26757
G.3 49767 38438 02952 13127 61711 61184
G.4 9459 2157 2326 3734
G.5 4225 7765 2017 6211 9689 0717
G.6 747 254 703
G.7 91 86 30 15

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 08/01/2023

XSMB XSMB Chủ nhật XSMB ngày 08/01/2023

KH trúng ĐB: 2KB3KB11KB5KB4KB8KB
ĐB 20040
G.1 76965
G.2 00725 96045
G.3 24055 40269 79722 76857 77039 09960
G.4 0127 1158 7977 9924
G.5 8164 3677 6511 3395 2012 1538
G.6 389 582 191
G.7 84 73 61 44

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 07/01/2023

XSMB XSMB Thứ 7 XSMB ngày 07/01/2023

KH trúng ĐB: 4KC2KC6KC9KC14KC10KC
ĐB 39597
G.1 20448
G.2 98375 45648
G.3 55850 97079 25197 01795 69588 07835
G.4 1913 8015 5241 3912
G.5 7722 5706 0051 1050 3377 4923
G.6 710 696 135
G.7 95 12 05 93

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 06/01/2023

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 06/01/2023

KH trúng ĐB: 4KD6KD14KD5KD10KD1KD3KD20KD
ĐB 45370
G.1 05808
G.2 84879 98182
G.3 24293 04306 89635 00442 69931 82844
G.4 0554 4775 4677 9083
G.5 9984 2064 0832 5681 4616 1573
G.6 187 486 857
G.7 75 66 10 21

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 05/01/2023

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 05/01/2023

KH trúng ĐB: 14KE8KE13KE15KE1KE9KE
ĐB 76191
G.1 12810
G.2 11458 74967
G.3 71235 86498 02353 79691 79635 03257
G.4 6925 4512 5726 7634
G.5 3778 8441 9916 1111 9597 6530
G.6 165 396 516
G.7 65 61 91 27

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 04/01/2023

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 04/01/2023

KH trúng ĐB: 6KF10KF5KF13KF14KF2KF
ĐB 75757
G.1 40631
G.2 56326 49667
G.3 35179 50105 27248 59107 60082 12549
G.4 5039 3831 4690 7943
G.5 7094 3207 6892 7757 1132 8909
G.6 970 784 420
G.7 14 83 79 25

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 03/01/2023

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 03/01/2023

KH trúng ĐB: 14KG8KG15KG5KG1KG3KG
ĐB 25649
G.1 31843
G.2 63776 30341
G.3 77026 52031 69174 10420 85248 47765
G.4 7724 9250 4978 1010
G.5 4455 2008 0620 7885 5565 4045
G.6 554 144 596
G.7 42 51 81 72

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 02/01/2023

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 02/01/2023

KH trúng ĐB: 4KH2KH6KH8KH3KH5KH
ĐB 49265
G.1 43459
G.2 12407 10068
G.3 35934 71383 25973 92732 33938 09386
G.4 2697 9832 8291 0173
G.5 8813 7077 3452 5042 1616 8189
G.6 194 469 503
G.7 82 16 80 45

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 01/01/2023

XSMB XSMB Chủ nhật XSMB ngày 01/01/2023

KH trúng ĐB: 13KL1KL15KL9KL8KL2KL
ĐB 16705
G.1 76828
G.2 65067 99229
G.3 37479 43231 85530 21742 26053 25473
G.4 4250 7737 3949 9814
G.5 2879 2534 0977 9752 0363 5688
G.6 864 443 591
G.7 59 47 96 67

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 31/12/2022

XSMB XSMB Thứ 7 XSMB ngày 31/12/2022

KH trúng ĐB: 1KM13KM2KM8KM3KM6KM
ĐB 55291
G.1 42135
G.2 01560 07447
G.3 87947 62209 40405 52973 41073 79983
G.4 1635 5989 0320 2473
G.5 7589 5429 2475 9260 6227 8372
G.6 285 185 279
G.7 62 85 91 30

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 30/12/2022

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 30/12/2022

KH trúng ĐB: 19KN16KN20KN18KN12KN1KN3KN2KN
ĐB 54112
G.1 93201
G.2 63854 90768
G.3 63190 82263 11092 62795 14065 54572
G.4 6041 5896 2136 7292
G.5 8660 5968 6810 8331 1726 8758
G.6 827 555 563
G.7 94 82 55 51

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 29/12/2022

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 29/12/2022

KH trúng ĐB: 4KP15KP5KP11KP1KP6KP
ĐB 51849
G.1 67722
G.2 81733 23595
G.3 91535 09036 15908 46730 86533 86465
G.4 5376 3682 4117 0887
G.5 5554 7106 3447 7066 3961 9041
G.6 675 502 883
G.7 08 31 38 09

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 28/12/2022

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 28/12/2022

KH trúng ĐB: 3KQ1KQ15KQ11KQ8KQ12KQ
ĐB 55145
G.1 18766
G.2 30529 57234
G.3 53627 57194 77416 74079 18677 97813
G.4 3192 5315 2058 1403
G.5 3873 0030 1317 1550 2575 3167
G.6 167 160 431
G.7 67 68 96 51

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 27/12/2022

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 27/12/2022

KH trúng ĐB: 2KR3KR12KR1KR15KR6KR
ĐB 97797
G.1 97019
G.2 43753 26438
G.3 64682 00587 54529 59186 92346 18732
G.4 1044 5088 6902 1744
G.5 7189 2337 6880 6802 9544 8850
G.6 315 541 564
G.7 30 68 74 60

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 26/12/2022

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 26/12/2022

KH trúng ĐB: 9KS8KS7KS13KS6KS5KS
ĐB 03400
G.1 85616
G.2 54319 69470
G.3 94472 23306 67943 97010 90629 53791
G.4 1662 2354 1631 0863
G.5 3393 5667 3553 2023 4912 2568
G.6 626 282 636
G.7 79 36 48 34

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 25/12/2022

XSMB XSMB Chủ nhật XSMB ngày 25/12/2022

KH trúng ĐB: 5KT2KT12KT11KT6KT15KT
ĐB 95636
G.1 89842
G.2 35227 93162
G.3 23542 10870 62151 15812 08979 22616
G.4 2113 0846 7111 8523
G.5 7438 7181 2406 9790 6235 1703
G.6 396 458 974
G.7 63 55 93 48

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 24/12/2022

XSMB XSMB Thứ 7 XSMB ngày 24/12/2022

KH trúng ĐB: 12KU13KU3KU7KU6KU4KU
ĐB 09534
G.1 70353
G.2 96188 74525
G.3 55133 75105 20012 64488 83117 31939
G.4 1938 1046 3564 9939
G.5 0711 2517 5640 5625 8489 1885
G.6 135 596 390
G.7 82 27 98 93

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 23/12/2022

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 23/12/2022

KH trúng ĐB: 5KV3KV9KV19KV20KV17KV7KV2KV
ĐB 33027
G.1 01034
G.2 39440 31211
G.3 01389 13823 24827 51841 10995 09281
G.4 0511 8646 7365 5683
G.5 0906 4002 1629 6322 2180 1096
G.6 776 073 760
G.7 97 75 05 17

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 22/12/2022

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 22/12/2022

KH trúng ĐB: 4KX14KX10KX5KX6KX12KX
ĐB 65438
G.1 42121
G.2 87418 15982
G.3 44814 18615 19793 53954 63062 30946
G.4 5054 7868 0339 7982
G.5 2297 0115 1781 7410 0374 6716
G.6 328 209 099
G.7 25 12 41 54

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 21/12/2022

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 21/12/2022

KH trúng ĐB: 1KY2KY3KY11KY13KY4KY
ĐB 74562
G.1 56264
G.2 52037 84608
G.3 89017 79669 76401 40118 02260 81087
G.4 2437 8919 6234 5445
G.5 4271 1914 3464 2455 0338 1582
G.6 826 312 538
G.7 28 82 39 64

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 20/12/2022

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 20/12/2022

KH trúng ĐB: 15KZ5KZ14KZ8KZ11KZ13KZ
ĐB 40448
G.1 23038
G.2 99191 45105
G.3 85345 38356 73752 98329 05815 10799
G.4 0673 8112 2660 1800
G.5 5560 4321 2607 5774 1386 5036
G.6 313 373 203
G.7 34 83 78 28

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 19/12/2022

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 19/12/2022

KH trúng ĐB: 8HA15HA9HA3HA10HA2HA
ĐB 90230
G.1 75249
G.2 09098 85227
G.3 24762 98352 73995 42098 25135 80121
G.4 6445 5373 4159 6724
G.5 8220 3618 6696 1199 5309 6770
G.6 767 420 872
G.7 57 28 92 03

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 18/12/2022

XSMB XSMB Chủ nhật XSMB ngày 18/12/2022

KH trúng ĐB: 3HB9HB14HB15HB12HB13HB
ĐB 32505
G.1 41658
G.2 88892 35125
G.3 57424 87950 78338 29120 52361 52559
G.4 4080 1548 3942 0562
G.5 7432 0250 2085 3450 8964 5224
G.6 004 259 056
G.7 98 79 69 29

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 17/12/2022

XSMB XSMB Thứ 7 XSMB ngày 17/12/2022

KH trúng ĐB: 6HC5HC9HC8HC12HC15HC
ĐB 71424
G.1 66934
G.2 50533 74665
G.3 39908 00797 93691 18733 47971 26018
G.4 1541 0875 2557 1632
G.5 0820 3760 8781 2239 1046 0825
G.6 849 255 247
G.7 29 56 88 14

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 16/12/2022

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 16/12/2022

KH trúng ĐB: 4HD2HD12HD5HD3HD1HD
ĐB 13086
G.1 69861
G.2 60578 56199
G.3 41818 40709 24243 78501 37344 06196
G.4 1624 7688 0343 8140
G.5 1534 5765 1319 1639 4683 9921
G.6 522 244 782
G.7 42 95 26 15

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 15/12/2022

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 15/12/2022

KH trúng ĐB: 3HE5HE10HE8HE11HE14HE
ĐB 92059
G.1 59893
G.2 20295 16140
G.3 04562 52826 56419 62210 00189 50910
G.4 3126 5032 6404 0459
G.5 8515 3047 7522 5314 7391 4871
G.6 033 016 414
G.7 76 42 71 27

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 14/12/2022

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 14/12/2022

KH trúng ĐB: 11HF12HF3HF8HF9HF4HF
ĐB 48507
G.1 74741
G.2 08046 53319
G.3 70544 79425 51418 22887 36137 00075
G.4 5011 5779 9707 0072
G.5 4622 1013 7908 8828 5351 1095
G.6 658 768 364
G.7 24 96 44 56

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 13/12/2022

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 13/12/2022

KH trúng ĐB: 15HG13HG3HG5HG14HG11HG
ĐB 96688
G.1 37484
G.2 34089 96210
G.3 45035 53209 70402 84359 40588 25171
G.4 0171 2408 2589 3855
G.5 7051 1307 0660 4270 2761 0998
G.6 856 421 917
G.7 41 91 15 64

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 12/12/2022

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 12/12/2022

KH trúng ĐB: 8HK7HK1HK12HK11HK5HK
ĐB 65180
G.1 55187
G.2 82120 04658
G.3 30931 41688 56621 90857 97990 38286
G.4 8623 4328 4588 6036
G.5 8067 4577 8773 1231 6788 0648
G.6 148 600 540
G.7 42 21 58 95

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 11/12/2022

XSMB XSMB Chủ nhật XSMB ngày 11/12/2022

KH trúng ĐB: 2HL6HL8HL13HL3HL9HL
ĐB 20815
G.1 72778
G.2 79220 91810
G.3 55493 80570 20785 24213 42782 51900
G.4 0785 8230 4726 7524
G.5 4913 5934 3266 3294 4784 7261
G.6 106 592 572
G.7 54 80 25 36

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 10/12/2022

XSMB XSMB Thứ 7 XSMB ngày 10/12/2022

KH trúng ĐB: 13HM7HM5HM14HM1HM2HM
ĐB 82978
G.1 37815
G.2 63592 26828
G.3 20959 96330 26340 27799 16245 92123
G.4 6947 1997 8780 3491
G.5 9146 4478 2860 8792 5199 7256
G.6 672 628 145
G.7 68 74 95 38

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 09/12/2022

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 09/12/2022

KH trúng ĐB: 5HN2HN8HN14HN12HN4HN
ĐB 93971
G.1 04009
G.2 43968 95856
G.3 62152 21508 39207 15332 64225 01051
G.4 0643 8137 8453 6224
G.5 4432 5499 8338 5697 8679 7236
G.6 718 097 779
G.7 34 85 82 33

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 08/12/2022

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 08/12/2022

KH trúng ĐB: 17HP12HP3HP13HP1HP18HP15HP8HP
ĐB 38522
G.1 78852
G.2 24895 21880
G.3 39485 23576 84647 62012 82227 09364
G.4 1292 5744 5801 5195
G.5 4902 2783 5067 3912 3989 6361
G.6 165 953 792
G.7 89 54 30 94

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 07/12/2022

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 07/12/2022

KH trúng ĐB: 4HQ6HQ8HQ12HQ11HQ9HQ
ĐB 85979
G.1 67578
G.2 85693 37767
G.3 89918 12526 46158 15673 55054 04465
G.4 4373 1431 3191 0987
G.5 0625 0865 0896 2031 7384 4830
G.6 056 906 867
G.7 17 04 81 79

XSMB 60 ngày (2 tháng) – Sổ Kết Quả Xổ số miền Bắc 60 ngày gần đây nhất CHÍNH XÁC 100%. ✅ Xổ Số Hà Nội 60 ngày – KQXSMB 60 ngày liên tiếp miễn phí, thống kê xổ số siêu chuẩn xác hàng ngày.

Sổ kết quả miền Bắc 60 ngày gần nhất (còn gọi là thống kê kết quả theo tháng) là một trong những thông tin được nhiều người chơi xổ số truyền thống quan tâm, giúp dễ dàng tra lại kết quả của nhiều ngày trước của đài Bắc trong suốt cả một tháng.

Người chơi thường tra cứu các thông tin về KQXSMB ba mươi ngày trở lại đây bên cạnh những con số thường xuất hiện hoặc những con lô lâu ngày không về, để tìm ra được quy luật quay XSHN trong thời gian gần đây và tính toán ra các bộ số tiếp theo sẽ về.

Bạn cũng có thể xem dự đoán KQXS với các chuyên gia hàng đầu của chúng tôi để nhận bộ số may mắn hàng ngày. Xem nhanh thông tin xổ số miền Bắc siêu chuẩn nhé.

to top