Khớp lệnh là gì? Các loại lênh trên sàn Binance

- Xem(168)

Câu hỏi khớp lệnh là gì được nhiều nhà đầu tư mới của thị trường điện tử tìm hiểu trong thời gian gần đây. Đây chính là phương thức thỏa thuận nhanh mua bán và hiệu quả mà nhiều sàn áp dụng. Ở bài viết dưới đây, xososieuchuan.com sẽ giải thích cụ thể hơn cho các bạn về  việc này nhé.

Khớp lệnh là gì?

Khớp lệnh là gì?

Khớp lệnh tiền điện tử là quá trình kết hợp các lệnh mua và bán của người dùng trong hệ thống giao dịch tiền điện tử. Khi một người muốn mua tiền điện tử với giá nhất định, họ đặt một lệnh mua. Ngược lại, khi một người muốn bán tiền điện tử với giá nhất định, họ đặt một lệnh bán.

Trong quá trình khớp lệnh, hệ thống giao dịch tiền điện tử sẽ tìm kiếm các lệnh mua và bán có giá phù hợp nhau và tự động khớp chúng với nhau. Nếu có một lệnh mua và một lệnh bán có giá giống nhau, số lượng tiền điện tử trong lệnh mua và lệnh bán cũng tương xứng, thì lệnh mua và lệnh bán sẽ được khớp thành công.

Các nguyên tắc khi thực hiện khớp lệnh

Khi thực hiện khớp lệnh trong giao dịch tiền điện tử, có một số nguyên tắc cơ bản cần được tuân thủ. Dưới đây là các nguyên tắc chính:

  • Giá: Lệnh mua và lệnh bán phải có giá cụ thể. Quá trình khớp lệnh xảy ra khi giá mua và giá bán của hai lệnh khớp nhau.
  • Số lượng: Lệnh mua và lệnh bán phải có số lượng tiền điện tử xác định. Để khớp lệnh thành công, số lượng tiền điện tử trong lệnh mua và lệnh bán phải tương đồng.
  • Thời gian: Quá trình khớp lệnh tuân theo nguyên tắc “đầu vào trước, đầu ra trước” (First In, First Out – FIFO). Các lệnh mua và bán được khớp theo thứ tự thời gian, với những lệnh đặt trước được khớp trước.
  • Sự khớp chính xác: Để khớp lệnh thành công, giá mua và giá bán phải trùng khớp hoặc gần nhau đến một mức nào đó. Quá trình khớp lệnh sẽ xem xét sự phù hợp về giá để thực hiện giao dịch.
  • Sự tương thích về thị trường: Quá trình khớp lệnh phải đảm bảo rằng lệnh mua và lệnh bán cùng được thực hiện trên cùng một sàn giao dịch và trên cùng một cặp tiền điện tử.

Các loại lênh trên sàn Binance

Các loại lênh trên sàn Binance

Trên sàn giao dịch tiền điện tử Binance, có một số loại lệnh phổ biến mà người dùng có thể sử dụng để mua hoặc bán tiền điện tử. Dưới đây là các loại lệnh chính trên sàn Binance:

Lệnh thị trường (Market Order): Lệnh thị trường là lệnh mua hoặc bán được thực hiện ngay lập tức với giá thị trường hiện tại. Người dùng không cần chỉ định giá cụ thể mà chỉ cần xác định số lượng tiền điện tử muốn mua hoặc bán. Lệnh thị trường thường được sử dụng khi người dùng muốn giao dịch nhanh chóng với giá hiện tại.

Lệnh giới hạn (Limit Order): Lệnh giới hạn cho phép người dùng đặt một giá cụ thể mà họ muốn mua hoặc bán tiền điện tử. Lệnh này sẽ được khớp với lệnh mua hoặc bán có giá gần nhau hoặc giống nhau. Nếu không có lệnh khớp ngay lập tức, lệnh giới hạn sẽ đứng đợi cho đến khi có lệnh phù hợp.

Lệnh dừng (Stop Order): Lệnh dừng cho phép người dùng đặt lệnh mua hoặc bán khi giá tiền điện tử đạt đến một mức giá xác định. Khi giá đạt đến mức dừng, lệnh này sẽ được chuyển thành lệnh thị trường và được khớp với lệnh mua hoặc bán hiện tại trên thị trường.

Lệnh dừng giới hạn (Stop-Limit Order): Lệnh dừng giới hạn kết hợp tính năng của lệnh dừng và lệnh giới hạn. Người dùng đặt một mức giá dừng và một mức giá giới hạn. Khi giá tiền điện tử đạt đến mức giá dừng, lệnh này sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn và chỉ được khớp với lệnh mua hoặc bán có giá nằm trong phạm vi giới hạn.

Qua bài viết trên chúng ta đã biết được khớp lệnh là gì.

Xem thêm: Breakout là gì? Dấu hiệu của Breakout thành công là như thế nào?

Xem thêm: Lệnh Stop Limit là gì? Ưu và nhược điểm loại lệnh này như thế nào?

"Tin tức và giá tiền ảo Bitcoin cùng công nghệ Blockchain cung cấp cho người đọc cái nhìn tổng quan và cập nhật về thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được coi là lời khuyên đầu tư. Người dùng nên tự phân tích và đánh giá kỹ lưỡng, cũng như cân nhắc rủi ro trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào liên quan đến tiền điện tử"

to top