XSMB thứ 2 - Kết quả số Miền Bắc thứ 2 hàng tuần siêu chuẩn

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 05/06/2023

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 05/06/2023

KH trúng ĐB: 12SC7SC11SC13SC15SC1SC
ĐB 00081
G.1 01905
G.2 71137 44821
G.3 88844 27295 04627 95334 72220 93683
G.4 7165 3883 2157 8958
G.5 9446 1015 2351 7270 6125 8146
G.6 757 450 720
G.7 28 92 48 79

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 29/05/2023

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 29/05/2023

KH trúng ĐB: 2SL6SL10SL12SL5SL1SL
ĐB 85867
G.1 98338
G.2 10638 56467
G.3 71926 87565 57336 56415 07553 67042
G.4 6742 1749 8665 0992
G.5 0594 4871 7149 8937 3123 4242
G.6 948 191 615
G.7 78 91 21 34

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 22/05/2023

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 22/05/2023

KH trúng ĐB: 6SU1SU12SU15SU2SU7SU
ĐB 32754
G.1 68161
G.2 72017 98904
G.3 94697 94740 93753 55459 01414 23607
G.4 5492 5227 1493 2338
G.5 9643 0709 9863 5784 8757 8109
G.6 890 019 282
G.7 50 34 15 65

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 15/05/2023

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 15/05/2023

KH trúng ĐB: 1RC15RC11RC8RC6RC10RC
ĐB 90956
G.1 63262
G.2 56387 17280
G.3 55838 87861 81301 12200 75630 88618
G.4 2320 0344 4038 5493
G.5 1853 5302 2858 0332 3887 9106
G.6 107 095 442
G.7 53 71 80 05

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 08/05/2023

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 08/05/2023

KH trúng ĐB: 2RL12RL9RL11RL10RL5RL
ĐB 44481
G.1 08861
G.2 02832 00516
G.3 79797 97171 25884 01962 05448 08284
G.4 6836 5645 2536 8583
G.5 3262 5900 6671 7555 0793 2640
G.6 441 909 144
G.7 21 92 26 62

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 01/05/2023

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 01/05/2023

KH trúng ĐB: 4RU15RU13RU9RU6RU3RU
ĐB 61820
G.1 92980
G.2 75547 22089
G.3 48152 67318 78622 65301 40398 81980
G.4 3658 6406 0212 2988
G.5 4791 9748 1765 2248 3694 0371
G.6 389 974 716
G.7 84 00 14 58
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 2 - Trực tiếp kết quả xổ số MB siêu chuẩn hôm nay thứ 2 nhanh nhất tại trường quay.
to top