XSMB thứ 2 - Kết quả số Miền Bắc thứ 2 hàng tuần siêu chuẩn

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 26/09/2022

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 26/09/2022

KH trúng ĐB: 10DC20DC2DC14DC8DC5DC11DC18DC
ĐB 93712
G.1 06763
G.2 50213 34368
G.3 32501 94496 09495 19650 16988 69377
G.4 6160 0094 1043 2015
G.5 2987 0826 6345 2156 3187 9763
G.6 884 736 215
G.7 62 69 61 05

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 19/09/2022

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 19/09/2022

KH trúng ĐB: 8DM5DM14DM15DM4DM7DM
ĐB 62198
G.1 45485
G.2 76774 74253
G.3 18739 41960 51934 31194 39042 78008
G.4 2546 5002 0826 2950
G.5 7124 9884 5639 3108 6204 5861
G.6 927 362 456
G.7 95 77 72 22

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 12/09/2022

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 12/09/2022

KH trúng ĐB: 15DU1DU5DU2DU10DU11DU
ĐB 55448
G.1 93409
G.2 19965 60859
G.3 99851 03123 34167 27971 32321 04504
G.4 9860 0467 9764 1555
G.5 0828 1089 2239 3967 4868 6380
G.6 668 676 301
G.7 32 82 40 75

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 05/09/2022

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 05/09/2022

KH trúng ĐB: 9CD10CD8CD4CD3CD6CD
ĐB 01548
G.1 24105
G.2 97886 05221
G.3 40800 37871 20859 72800 54653 88845
G.4 0439 7366 0464 1971
G.5 1811 4985 1123 8003 0173 1572
G.6 022 988 617
G.7 56 06 23 95

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 29/08/2022

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 29/08/2022

KH trúng ĐB: 8CM2CM13CM3CM10CM11CM
ĐB 75965
G.1 38820
G.2 71575 21773
G.3 11467 84675 61952 95607 14201 55425
G.4 2131 9835 4095 9439
G.5 8213 2982 1312 9421 7692 0890
G.6 343 694 012
G.7 19 70 91 92

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 22/08/2022

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 22/08/2022

KH trúng ĐB: 15CU9CU8CU13CU2CU5CU
ĐB 60652
G.1 61027
G.2 38872 08164
G.3 30974 87817 00516 93800 35859 72718
G.4 9816 5220 5935 3029
G.5 5672 5791 6269 6512 7642 5634
G.6 284 547 080
G.7 56 31 58 94
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 2 - Trực tiếp kết quả xổ số MB siêu chuẩn hôm nay thứ 2 nhanh nhất tại trường quay.
to top