XSMB thứ 2 - Kết quả số Miền Bắc thứ 2 hàng tuần siêu chuẩn

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 17/06/2024

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 17/06/2024

KH trúng ĐB: 12NS2NS8NS14NS17NS9NS13NS1NS
ĐB 00002
G.1 89539
G.2 65196 14242
G.3 36791 17465 17396 80834 74698 49217
G.4 1790 4909 3532 7588
G.5 8464 6230 8652 5138 0853 7207
G.6 959 746 249
G.7 22 72 17 03

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 10/06/2024

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 10/06/2024

KH trúng ĐB: 17NH4NH19NH7NH20NH10NH3NH14NH
ĐB 44465
G.1 74590
G.2 42780 45659
G.3 29196 34304 14475 53724 61637 14983
G.4 2658 7187 9374 8323
G.5 6582 0009 4547 5429 5950 0984
G.6 646 461 869
G.7 33 06 76 92

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 03/06/2024

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 03/06/2024

KH trúng ĐB: 19NA20NA7NA16NA13NA1NA11NA2NA
ĐB 35024
G.1 46369
G.2 76603 27648
G.3 55510 32786 54609 39479 29714 06833
G.4 7020 8676 3089 5912
G.5 9288 0277 3980 8641 4689 7198
G.6 225 813 825
G.7 78 48 45 15

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 27/05/2024

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 27/05/2024

KH trúng ĐB: 15MS5MS8MS1MS16MS19MS12MS14MS
ĐB 72578
G.1 03162
G.2 29946 49185
G.3 10694 39375 83675 96521 94508 49856
G.4 5521 7559 0698 8712
G.5 1793 4900 1219 2541 0475 3049
G.6 322 063 620
G.7 40 07 32 52

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 20/05/2024

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 20/05/2024

KH trúng ĐB: 17MH6MH9MH1MH2MH19MH8MH3MH
ĐB 05966
G.1 60275
G.2 72725 90891
G.3 56652 91186 16367 64845 09049 06322
G.4 0220 6622 9353 0452
G.5 9510 9372 3898 4781 9369 2390
G.6 695 561 208
G.7 24 50 89 52

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 13/05/2024

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 13/05/2024

KH trúng ĐB: 15MA1MA9MA3MA4MA17MA7MA14MA
ĐB 84396
G.1 64440
G.2 12844 84462
G.3 39690 88306 54902 80590 37165 66935
G.4 3100 7913 8862 4260
G.5 8127 9549 6572 7683 7337 1419
G.6 007 667 359
G.7 63 62 20 26
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 2 - Trực tiếp kết quả xổ số MB siêu chuẩn hôm nay thứ 2 nhanh nhất tại trường quay.
to top