XSMB thứ 2 - Kết quả số Miền Bắc thứ 2 hàng tuần siêu chuẩn

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 23/05/2022

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 23/05/2022

KH trúng ĐB: 6XV14XV5XV4XV1XV10XV
ĐB 29213
G.1 64806
G.2 79526 21519
G.3 79055 83498 48166 66999 60892 26542
G.4 2922 8295 5736 1480
G.5 1192 7948 7140 7108 2577 6229
G.6 025 779 153
G.7 17 54 81 51

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 16/05/2022

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 16/05/2022

KH trúng ĐB: 11XN13XN6XN7XN12XN8XN
ĐB 17713
G.1 95077
G.2 26845 85992
G.3 68037 86767 32549 59746 77064 23960
G.4 2721 9310 9589 6644
G.5 8056 8489 8311 2057 8711 9051
G.6 553 568 678
G.7 87 38 34 88

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 09/05/2022

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 09/05/2022

KH trúng ĐB: 10XE1XE6XE11XE8XE4XE
ĐB 05659
G.1 61956
G.2 88928 81464
G.3 34913 30428 22065 77513 22093 98047
G.4 7042 3178 0371 4614
G.5 4194 1200 5962 1916 8201 0677
G.6 259 242 748
G.7 48 28 08 86

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 02/05/2022

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 02/05/2022

KH trúng ĐB: 3VX14VX7VX8VX12VX1VX
ĐB 94479
G.1 28588
G.2 31610 35225
G.3 32233 94516 94839 17280 88911 18029
G.4 8638 5244 4887 2044
G.5 0438 5348 0181 3518 0806 1534
G.6 458 958 615
G.7 57 95 91 09

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 25/04/2022

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 25/04/2022

KH trúng ĐB: 1VN12VN3VN9VN15VN11VN
ĐB 99368
G.1 01450
G.2 12908 24755
G.3 09091 92951 04157 10076 40192 01878
G.4 8346 6765 8967 5497
G.5 0195 6957 2063 4289 1360 7038
G.6 795 819 128
G.7 51 06 41 11

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 18/04/2022

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 18/04/2022

KH trúng ĐB: 15VE2VE6VE4VE11VE3VE
ĐB 80436
G.1 92047
G.2 18684 42377
G.3 68150 10118 96207 80561 26218 80711
G.4 0043 6277 5298 5747
G.5 4822 0775 4664 3875 3672 4147
G.6 965 167 129
G.7 70 58 04 93
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 2 - Trực tiếp kết quả xổ số MB siêu chuẩn hôm nay thứ 2 nhanh nhất tại trường quay.
to top