XSMB thứ 2 - Kết quả số Miền Bắc thứ 2 hàng tuần siêu chuẩn

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 04/03/2024

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 04/03/2024

KH trúng ĐB: 13GS2GS7GS8GS11GS16GS6GS15GS
ĐB 58535
G.1 12691
G.2 00638 31420
G.3 57770 73871 09120 81336 55270 35872
G.4 7247 3943 1366 8508
G.5 4707 3421 6900 7216 1233 6993
G.6 264 316 608
G.7 42 62 65 51

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 26/02/2024

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 26/02/2024

KH trúng ĐB: 9GK4GK13GK2GK7GK17GK14GK3GK
ĐB 27234
G.1 61620
G.2 29442 71430
G.3 71285 37989 62482 67475 65703 34114
G.4 4653 9878 4471 1839
G.5 0133 7292 8297 0646 4652 3382
G.6 424 832 419
G.7 63 88 24 56

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 19/02/2024

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 19/02/2024

KH trúng ĐB: 3GA2GA11GA9GA10GA18GA17GA7GA
ĐB 75801
G.1 19995
G.2 93219 56742
G.3 13459 21260 02582 01053 92502 27859
G.4 1440 1020 4024 9170
G.5 0057 6215 3858 8144 3559 8224
G.6 554 331 982
G.7 64 85 24 66

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 05/02/2024

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 05/02/2024

KH trúng ĐB: 7FP1FP6FP17FP12FP2FP14FP4FP
ĐB 69876
G.1 47161
G.2 54779 83038
G.3 54035 40526 22723 04016 92542 30851
G.4 1932 1071 3559 6332
G.5 2140 4907 6780 8375 6102 2349
G.6 806 060 590
G.7 07 35 81 22

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 29/01/2024

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 29/01/2024

KH trúng ĐB: 11FE3FE17FE2FE18FE15FE5FE1FE
ĐB 75346
G.1 98171
G.2 23541 90743
G.3 98189 71152 09412 86414 11035 95289
G.4 2771 3474 5314 0609
G.5 0912 7238 9154 8750 1011 0265
G.6 156 432 799
G.7 81 83 09 85
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 2 - Trực tiếp kết quả xổ số MB siêu chuẩn hôm nay thứ 2 nhanh nhất tại trường quay.
to top