XSMB thứ 6 - Kết quả số Miền Bắc thứ 6 hàng tuần siêu chuẩn

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 09/06/2023

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 09/06/2023

KH trúng ĐB: 2TY12TY13TY5TY6TY7TY
ĐB 84288
G.1 04963
G.2 74125 38700
G.3 73140 26876 60883 12566 74298 52888
G.4 0391 5921 8049 3886
G.5 1500 2489 8181 3870 1998 2926
G.6 046 845 943
G.7 84 68 82 38

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 02/06/2023

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 02/06/2023

KH trúng ĐB: 4SF5SF18SF12SF17SF1SF2SF9SF
ĐB 71963
G.1 03825
G.2 76720 67605
G.3 83562 75355 08354 71442 30105 41776
G.4 0619 8323 0185 4008
G.5 2134 7958 9097 7851 7373 7684
G.6 307 353 763
G.7 16 34 19 29

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 26/05/2023

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 26/05/2023

KH trúng ĐB: 9SP7SP13SP15SP6SP3SP
ĐB 36191
G.1 12247
G.2 74125 55916
G.3 50939 18172 11720 73339 73686 22536
G.4 1413 7656 2151 9010
G.5 3208 7195 4948 3210 9463 0955
G.6 188 203 342
G.7 53 31 11 03

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 19/05/2023

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 19/05/2023

KH trúng ĐB: 16SY11SY17SY12SY4SY2SY13SY5SY
ĐB 22317
G.1 14150
G.2 33733 51891
G.3 82756 21657 15856 86311 41587 54889
G.4 4351 1152 9815 0486
G.5 4906 9531 2902 2863 2086 1971
G.6 187 478 712
G.7 56 36 66 29

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 12/05/2023

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 12/05/2023

KH trúng ĐB: 8RF6RF11RF3RF7RF5RF
ĐB 84102
G.1 12141
G.2 03914 59392
G.3 89476 73718 53418 26470 04401 87540
G.4 9810 7384 5603 4657
G.5 1245 1444 2197 7581 5850 1090
G.6 531 230 371
G.7 43 75 65 00

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 05/05/2023

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 05/05/2023

KH trúng ĐB: 13RP6RP15RP2RP7RP3RP
ĐB 82647
G.1 95546
G.2 39378 98658
G.3 97994 13760 07192 61645 91254 34455
G.4 5511 4527 0642 4236
G.5 0155 7861 2259 0242 1787 5726
G.6 432 624 534
G.7 16 14 72 39
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 6 - Trực tiếp kết quả xổ số MB siêu chuẩn hôm nay thứ 6 nhanh nhất tại trường quay.
to top