XSMB thứ 6 - Kết quả số Miền Bắc thứ 6 hàng tuần siêu chuẩn

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 22/10/2021

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 22/10/2021

KH trúng ĐB: 10LX5LX4LX3LX13LX2LX
ĐB 56628
G.1 23615
G.2 74574 50353
G.3 31166 16493 70266 79071 61860 04844
G.4 1960 3013 8505 0372
G.5 3329 3862 4607 9661 8165 8670
G.6 220 319 205
G.7 17 82 79 06

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 15/10/2021

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 15/10/2021

KH trúng ĐB: 11LP9LP13LP15LP2LP10LP
ĐB 64218
G.1 83454
G.2 31313 38671
G.3 29917 25742 92751 69235 89354 18149
G.4 3490 7166 1748 5327
G.5 8125 0201 3864 7447 0449 8020
G.6 432 412 974
G.7 88 42 48 34

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 08/10/2021

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 08/10/2021

KH trúng ĐB: 8LE14LE10LE6LE1LE9LE
ĐB 43550
G.1 92887
G.2 67470 39215
G.3 44145 80556 86154 12485 18411 88022
G.4 6762 6312 7923 3586
G.5 2326 9918 6784 1435 2489 9817
G.6 459 190 679
G.7 17 49 68 11

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 01/10/2021

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 01/10/2021

KH trúng ĐB: 1KX5KX15KX2KX7KX14KX
ĐB 31220
G.1 49246
G.2 20939 28685
G.3 12233 11803 82795 26886 97849 08987
G.4 1213 3114 8078 8087
G.5 2789 2575 4203 7214 4438 4448
G.6 450 862 818
G.7 56 01 68 38

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 24/09/2021

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 24/09/2021

KH trúng ĐB: 11KP5KP15KP9KP4KP12KP
ĐB 51678
G.1 00595
G.2 81492 15143
G.3 18952 11569 71542 94245 10886 40074
G.4 5028 0402 5989 6790
G.5 3227 6074 0716 8137 0706 9696
G.6 272 740 345
G.7 11 40 04 18

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 17/09/2021

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 17/09/2021

KH trúng ĐB: 1KE9KE4KE10KE12KE2KE
ĐB 35330
G.1 90315
G.2 57179 80432
G.3 55894 21451 13005 89719 57160 48276
G.4 6690 5579 3410 0178
G.5 4358 3330 7399 5849 4867 6289
G.6 277 553 366
G.7 41 75 29 78
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 6 - Trực tiếp kết quả xổ số MB siêu chuẩn hôm nay thứ 6 nhanh nhất tại trường quay.
to top