XSMB thứ 6 - Kết quả số Miền Bắc thứ 6 hàng tuần siêu chuẩn

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 01/12/2023

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 01/12/2023

KH trúng ĐB: 4CL16CL1CL6CL15CL12CL19CL17CL
ĐB 12301
G.1 78982
G.2 02630 94374
G.3 19187 84917 12364 34641 35984 38101
G.4 0620 6862 5300 7618
G.5 0918 6025 9110 3749 0894 8079
G.6 074 487 042
G.7 28 43 32 42

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 24/11/2023

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 24/11/2023

KH trúng ĐB: 2CB19CB4CB6CB8CB18CB1CB16CB
ĐB 20952
G.1 00044
G.2 09136 65520
G.3 37660 91974 35253 52186 26203 32691
G.4 4463 9632 9958 5680
G.5 6964 1362 2611 0203 6272 9010
G.6 327 990 476
G.7 81 09 40 61

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 17/11/2023

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 17/11/2023

KH trúng ĐB: 4BT2BT10BT16BT13BT12BT15BT3BT
ĐB 95110
G.1 91230
G.2 25848 37352
G.3 46596 92391 75545 86395 28746 58992
G.4 7879 2244 9001 6647
G.5 4782 2335 0826 9117 2981 5762
G.6 366 704 757
G.7 38 44 68 52

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 10/11/2023

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 10/11/2023

KH trúng ĐB: 2BL7BL1BL13BL6BL15BL9BL4BL
ĐB 94670
G.1 63617
G.2 06517 67183
G.3 73264 81508 35774 70740 13362 49497
G.4 6748 0376 3592 9574
G.5 7457 7387 2244 3441 9081 5173
G.6 578 528 643
G.7 02 10 21 35

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 03/11/2023

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 03/11/2023

KH trúng ĐB: 2BC15BC13BC18BC19BC1BC9BC6BC
ĐB 65761
G.1 49344
G.2 82925 55230
G.3 10031 99488 24592 44193 01536 02935
G.4 9661 3443 1256 0653
G.5 2510 4208 3379 3936 7639 5952
G.6 932 355 850
G.7 87 62 24 69

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 27/10/2023

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 27/10/2023

KH trúng ĐB: 13AT15AT10AT11AT4AT8AT7AT16AT
ĐB 74036
G.1 90111
G.2 31208 23123
G.3 80782 05550 11973 66709 94867 90198
G.4 2407 9772 9695 9048
G.5 1855 6641 8290 9698 2413 3207
G.6 913 820 360
G.7 02 14 49 41
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 6 - Trực tiếp kết quả xổ số MB siêu chuẩn hôm nay thứ 6 nhanh nhất tại trường quay.
to top