XSMB thứ 6 - Kết quả số Miền Bắc thứ 6 hàng tuần siêu chuẩn

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 27/01/2023

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 27/01/2023

KH trúng ĐB: 1LF7LF11LF15LF6LF3LF
ĐB 72859
G.1 84970
G.2 22948 27905
G.3 68839 72151 45870 16675 45622 30683
G.4 5687 8094 1582 5288
G.5 9289 6626 4652 3120 7508 5479
G.6 166 101 463
G.7 93 42 35 69

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 20/01/2023

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 20/01/2023

KH trúng ĐB: 16LK9LK6LK17LK2LK19LK3LK14LK
ĐB 91869
G.1 62613
G.2 89561 17438
G.3 79710 68693 48902 08300 92038 67549
G.4 2455 1085 3800 5406
G.5 1138 8058 3367 2046 1602 0067
G.6 216 832 186
G.7 18 36 82 59

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 13/01/2023

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 13/01/2023

KH trúng ĐB: 11LV2LV10LV5LV1LV13LV
ĐB 60762
G.1 70413
G.2 94856 73874
G.3 38562 54962 09294 88168 03998 21450
G.4 8234 7644 3492 0818
G.5 1114 2556 1891 8732 9010 4068
G.6 962 160 238
G.7 70 73 54 66

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 06/01/2023

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 06/01/2023

KH trúng ĐB: 4KD6KD14KD5KD10KD1KD3KD20KD
ĐB 45370
G.1 05808
G.2 84879 98182
G.3 24293 04306 89635 00442 69931 82844
G.4 0554 4775 4677 9083
G.5 9984 2064 0832 5681 4616 1573
G.6 187 486 857
G.7 75 66 10 21

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 30/12/2022

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 30/12/2022

KH trúng ĐB: 19KN16KN20KN18KN12KN1KN3KN2KN
ĐB 54112
G.1 93201
G.2 63854 90768
G.3 63190 82263 11092 62795 14065 54572
G.4 6041 5896 2136 7292
G.5 8660 5968 6810 8331 1726 8758
G.6 827 555 563
G.7 94 82 55 51

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 23/12/2022

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 23/12/2022

KH trúng ĐB: 5KV3KV9KV19KV20KV17KV7KV2KV
ĐB 33027
G.1 01034
G.2 39440 31211
G.3 01389 13823 24827 51841 10995 09281
G.4 0511 8646 7365 5683
G.5 0906 4002 1629 6322 2180 1096
G.6 776 073 760
G.7 97 75 05 17
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 6 - Trực tiếp kết quả xổ số MB siêu chuẩn hôm nay thứ 6 nhanh nhất tại trường quay.
to top