XSMB thứ 6 - Kết quả số Miền Bắc thứ 6 hàng tuần siêu chuẩn

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 30/09/2022

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 30/09/2022

KH trúng ĐB: 12EY9EY11EY8EY15EY6EY
ĐB 89651
G.1 76636
G.2 22292 54784
G.3 40592 50165 34688 85182 55312 77191
G.4 5102 9000 1506 9324
G.5 0882 3728 9426 5396 8504 7262
G.6 809 167 404
G.7 82 26 64 71

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 23/09/2022

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 23/09/2022

KH trúng ĐB: 3DG15DG9DG5DG12DG2DG
ĐB 79436
G.1 63302
G.2 75772 78656
G.3 69170 12911 94608 26376 57000 53326
G.4 3605 3596 2870 5392
G.5 0160 3795 0046 7968 4321 9567
G.6 724 174 453
G.7 01 53 48 49

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 16/09/2022

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 16/09/2022

KH trúng ĐB: 3DQ1DQ14DQ11DQ15DQ6DQ
ĐB 48715
G.1 90716
G.2 56928 41080
G.3 43187 69772 54529 67275 81565 74877
G.4 6222 2420 3750 8550
G.5 6817 6756 4721 1214 2847 5145
G.6 847 449 541
G.7 90 89 86 84

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 09/09/2022

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 09/09/2022

KH trúng ĐB: 7DY5DY3DY10DY12DY1DY
ĐB 01293
G.1 80770
G.2 15337 47742
G.3 84235 63153 17132 31890 86262 24310
G.4 6151 3354 6145 9246
G.5 9155 7143 8319 1406 5014 2761
G.6 565 455 052
G.7 20 96 86 74

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 02/09/2022

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 02/09/2022

KH trúng ĐB: 15CG8CG11CG7CG5CG9CG
ĐB 03138
G.1 55336
G.2 16287 50610
G.3 23213 94611 93054 99001 36062 64565
G.4 7738 6383 2433 9941
G.5 2750 0335 6575 3757 2714 9100
G.6 469 117 171
G.7 10 09 33 02

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 26/08/2022

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 26/08/2022

KH trúng ĐB: 13CQ3CQ1CQ11CQ4CQ5CQ
ĐB 89151
G.1 13354
G.2 41050 66592
G.3 11829 85952 33618 51263 45682 75002
G.4 7290 0543 6438 1691
G.5 8156 7005 8893 7464 5566 9131
G.6 314 530 391
G.7 55 24 88 02
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 6 - Trực tiếp kết quả xổ số MB siêu chuẩn hôm nay thứ 6 nhanh nhất tại trường quay.
to top