XSMB thứ 6 - Kết quả số Miền Bắc thứ 6 hàng tuần siêu chuẩn

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 27/05/2022

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 27/05/2022

KH trúng ĐB: 8YB11YB2YB14YB5YB15YB
ĐB 29667
G.1 67112
G.2 89775 42471
G.3 59259 29533 15141 57109 29907 26346
G.4 3800 1820 6576 3971
G.5 9378 8504 3152 2231 5413 7322
G.6 657 278 665
G.7 13 84 54 92

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 20/05/2022

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 20/05/2022

KH trúng ĐB: 10XS15XS3XS12XS5XS11XS
ĐB 78195
G.1 29924
G.2 93148 31878
G.3 90373 98148 70425 68174 87509 45128
G.4 1579 8236 1126 0906
G.5 8299 3776 3912 2338 8819 9177
G.6 218 446 574
G.7 22 23 60 58

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 13/05/2022

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 13/05/2022

KH trúng ĐB: 6XK1XK15XK10XK3XK5XK
ĐB 29436
G.1 46318
G.2 32294 77466
G.3 93212 62933 41364 37952 17902 12456
G.4 3159 3187 7174 5338
G.5 6056 0791 2843 2566 7526 3787
G.6 969 827 755
G.7 51 49 82 08

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 06/05/2022

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 06/05/2022

KH trúng ĐB: 8XB9XB14XB3XB7XB6XB
ĐB 20116
G.1 51969
G.2 74599 81169
G.3 53335 82835 57213 76047 88997 03873
G.4 4043 3715 1658 5569
G.5 8020 5884 1361 6011 0682 1054
G.6 599 764 820
G.7 34 10 31 03

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 29/04/2022

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 29/04/2022

KH trúng ĐB: 11VS15VS7VS6VS14VS13VS
ĐB 58339
G.1 82141
G.2 51386 51548
G.3 89578 36302 56371 39234 97572 34884
G.4 1508 7022 4316 2815
G.5 5907 5714 2648 9106 4458 5660
G.6 855 012 247
G.7 80 56 15 35

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 22/04/2022

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 22/04/2022

KH trúng ĐB: 14VK15VK9VK5VK1VK4VK
ĐB 31695
G.1 51735
G.2 67343 00384
G.3 51656 05290 61297 07065 97477 36261
G.4 0051 6869 8950 4598
G.5 7063 2763 1146 2665 6261 9492
G.6 163 147 242
G.7 83 63 37 18
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 6 - Trực tiếp kết quả xổ số MB siêu chuẩn hôm nay thứ 6 nhanh nhất tại trường quay.
to top