XSMB thứ 5 - Kết quả số Miền Bắc thứ 5 hàng tuần siêu chuẩn

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 08/06/2023

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 08/06/2023

KH trúng ĐB: 11TZ10TZ6TZ15TZ12TZ14TZ
ĐB 13437
G.1 01318
G.2 28445 82535
G.3 71477 39624 54759 25625 23113 63826
G.4 4472 8981 7954 0986
G.5 5344 9805 4411 8024 3303 3715
G.6 934 777 592
G.7 66 88 48 31

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 01/06/2023

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 01/06/2023

KH trúng ĐB: 3SG15SG1SG7SG8SG5SG
ĐB 95921
G.1 60072
G.2 60772 42018
G.3 90528 85129 93364 58075 83241 77085
G.4 6817 1204 2635 4543
G.5 3317 1198 1200 4091 1777 7879
G.6 188 582 598
G.7 81 27 71 20

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 25/05/2023

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 25/05/2023

KH trúng ĐB: 5SQ15SQ7SQ4SQ14SQ11SQ
ĐB 20319
G.1 70232
G.2 29500 71249
G.3 16884 99881 28251 71786 97777 82108
G.4 7537 2802 9443 3856
G.5 2521 5532 2000 7987 9291 0000
G.6 369 815 984
G.7 67 74 96 89

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 18/05/2023

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 18/05/2023

KH trúng ĐB: 9SZ12SZ13SZ14SZ8SZ10SZ
ĐB 22632
G.1 63943
G.2 01119 19532
G.3 76856 89482 64227 00562 01641 85632
G.4 7352 8616 7828 8053
G.5 5572 8328 8721 7637 2872 6281
G.6 990 054 631
G.7 18 67 99 70

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 11/05/2023

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 11/05/2023

KH trúng ĐB: 11RG8RG14RG9RG15RG5RG
ĐB 63134
G.1 66488
G.2 83106 50659
G.3 64327 85253 06416 70969 92174 48990
G.4 8984 4436 1466 5849
G.5 8638 1964 7075 3741 1240 4458
G.6 860 897 971
G.7 55 78 73 80

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 04/05/2023

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 04/05/2023

KH trúng ĐB: 12RQ10RQ6RQ14RQ3RQ9RQ16RQ2RQ
ĐB 81918
G.1 25824
G.2 12136 10697
G.3 61949 33310 79061 22400 85742 85067
G.4 1177 4922 6028 9883
G.5 4177 1011 8968 3260 7500 7006
G.6 561 096 553
G.7 87 35 49 42
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 5 - Trực tiếp kết quả xổ số MB siêu chuẩn hôm nay thứ 5 nhanh nhất tại trường quay.
to top