XSMB thứ 5 - Kết quả số Miền Bắc thứ 5 hàng tuần siêu chuẩn

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 26/01/2023

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 26/01/2023

KH trúng ĐB: 11LG5LG4LG12LG8LG1LG
ĐB 34164
G.1 21642
G.2 85331 53702
G.3 36678 49662 96488 70757 21183 72285
G.4 2204 4344 9025 9940
G.5 3753 4608 9088 7731 5934 6916
G.6 100 874 364
G.7 32 60 46 20

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 19/01/2023

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 19/01/2023

KH trúng ĐB: 10LP3LP13LP1LP12LP15LP
ĐB 62857
G.1 24246
G.2 65122 22745
G.3 90440 33540 05110 78018 71497 53655
G.4 1463 1863 4482 5932
G.5 2342 9101 9125 9116 9435 9550
G.6 915 320 074
G.7 26 23 57 96

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 12/01/2023

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 12/01/2023

KH trúng ĐB: 11LX8LX15LX12LX4LX10LX
ĐB 18452
G.1 99849
G.2 27621 91955
G.3 09319 34625 29740 28430 97779 44856
G.4 2502 3884 3118 5818
G.5 5434 7882 4474 0383 7694 3970
G.6 122 547 305
G.7 47 29 85 00

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 05/01/2023

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 05/01/2023

KH trúng ĐB: 14KE8KE13KE15KE1KE9KE
ĐB 76191
G.1 12810
G.2 11458 74967
G.3 71235 86498 02353 79691 79635 03257
G.4 6925 4512 5726 7634
G.5 3778 8441 9916 1111 9597 6530
G.6 165 396 516
G.7 65 61 91 27

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 29/12/2022

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 29/12/2022

KH trúng ĐB: 4KP15KP5KP11KP1KP6KP
ĐB 51849
G.1 67722
G.2 81733 23595
G.3 91535 09036 15908 46730 86533 86465
G.4 5376 3682 4117 0887
G.5 5554 7106 3447 7066 3961 9041
G.6 675 502 883
G.7 08 31 38 09

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 22/12/2022

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 22/12/2022

KH trúng ĐB: 4KX14KX10KX5KX6KX12KX
ĐB 65438
G.1 42121
G.2 87418 15982
G.3 44814 18615 19793 53954 63062 30946
G.4 5054 7868 0339 7982
G.5 2297 0115 1781 7410 0374 6716
G.6 328 209 099
G.7 25 12 41 54
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 5 - Trực tiếp kết quả xổ số MB siêu chuẩn hôm nay thứ 5 nhanh nhất tại trường quay.
to top