XSMB thứ 5 - Kết quả số Miền Bắc thứ 5 hàng tuần siêu chuẩn

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 21/10/2021

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 21/10/2021

KH trúng ĐB: 13LV9LV15LV6LV4LV11LV
ĐB 93188
G.1 00442
G.2 02778 55348
G.3 93482 67157 21991 25308 09359 35527
G.4 0874 1320 1402 3657
G.5 8738 5467 4184 3797 7319 0977
G.6 082 955 126
G.7 20 58 65 28

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 14/10/2021

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 14/10/2021

KH trúng ĐB: 4LN1LN7LN2LN11LN3LN
ĐB 04019
G.1 12662
G.2 35528 91597
G.3 20875 24309 36818 14668 42438 64087
G.4 1848 0051 9922 4854
G.5 3411 4139 3577 1873 5344 3814
G.6 067 225 133
G.7 44 94 71 55

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 07/10/2021

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 07/10/2021

KH trúng ĐB: 15LD1LD8LD6LD10LD4LD
ĐB 97469
G.1 47719
G.2 46341 12091
G.3 19146 27071 58427 08765 05682 77078
G.4 7871 5078 9551 6745
G.5 0771 0072 9575 0039 0263 2308
G.6 909 258 300
G.7 59 61 16 51

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 30/09/2021

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 30/09/2021

KH trúng ĐB: 3KV8KV4KV13KV6KV11KV
ĐB 45811
G.1 53705
G.2 13062 24543
G.3 01005 33475 11603 63101 12074 52012
G.4 0790 7890 8030 6272
G.5 1878 3513 9673 6628 0515 9537
G.6 226 281 792
G.7 13 98 75 26

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 23/09/2021

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 23/09/2021

KH trúng ĐB: 11KN8KN10KN5KN12KN13KN
ĐB 11534
G.1 41900
G.2 09585 18963
G.3 83891 60439 11010 49658 08467 79973
G.4 1272 4477 4807 0736
G.5 1743 3542 6456 0905 0449 3119
G.6 056 319 996
G.7 83 61 50 91

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 16/09/2021

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 16/09/2021

KH trúng ĐB: 2KD12KD4KD8KD7KD10KD
ĐB 12093
G.1 15382
G.2 00130 21943
G.3 50448 80082 64043 98242 01132 53130
G.4 8475 5930 6507 0597
G.5 9265 2047 3694 8132 8300 6759
G.6 984 963 471
G.7 39 23 97 19
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 5 - Trực tiếp kết quả xổ số MB siêu chuẩn hôm nay thứ 5 nhanh nhất tại trường quay.
to top