XSMB thứ 5 - Kết quả số Miền Bắc thứ 5 hàng tuần siêu chuẩn

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 26/05/2022

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 26/05/2022

KH trúng ĐB: 7YA6YA8YA10YA11YA1YA
ĐB 41717
G.1 95585
G.2 58093 91750
G.3 87740 81446 96330 95650 41883 98877
G.4 3427 2316 6061 2559
G.5 4921 3419 1820 2593 0493 7193
G.6 296 454 735
G.7 57 13 63 47

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 19/05/2022

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 19/05/2022

KH trúng ĐB: 9XR13XR2XR7XR12XR14XR
ĐB 49968
G.1 89976
G.2 98236 01110
G.3 64466 55492 25276 76607 20023 86611
G.4 4653 0404 1264 3776
G.5 4814 3489 9545 9481 8206 7286
G.6 045 986 854
G.7 04 71 25 50

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 12/05/2022

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 12/05/2022

KH trúng ĐB: 7XH13XH15XH9XH5XH12XH
ĐB 55065
G.1 85044
G.2 34956 54359
G.3 61190 18390 05295 62798 29903 41839
G.4 5958 6226 4290 1313
G.5 5375 8444 7146 5378 1853 0501
G.6 192 025 435
G.7 31 33 39 51

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 05/05/2022

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 05/05/2022

KH trúng ĐB: 6XA9XA15XA13XA3XA1XA
ĐB 78054
G.1 56243
G.2 80863 98662
G.3 42372 89718 20372 43757 00014 88127
G.4 7042 5898 9000 7727
G.5 2539 9902 2043 2071 0039 1413
G.6 126 788 499
G.7 06 10 45 12

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 28/04/2022

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 28/04/2022

KH trúng ĐB: 7VR8VR1VR12VR11VR16VR20VR6VR
ĐB 47202
G.1 65673
G.2 20007 93437
G.3 15277 19055 81322 66308 96576 66228
G.4 2797 2795 2325 2530
G.5 4785 9918 4475 9466 5635 4899
G.6 240 200 188
G.7 01 04 08 86

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 21/04/2022

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 21/04/2022

KH trúng ĐB: 9VH13VH6VH14VH5VH3VH
ĐB 89291
G.1 56407
G.2 88668 89544
G.3 76659 20521 61379 28262 04675 24608
G.4 7847 4900 8894 1771
G.5 5018 3306 8949 8270 0174 4791
G.6 695 835 527
G.7 96 43 75 54
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 5 - Trực tiếp kết quả xổ số MB siêu chuẩn hôm nay thứ 5 nhanh nhất tại trường quay.
to top