XSMB thứ 5 - Kết quả số Miền Bắc thứ 5 hàng tuần siêu chuẩn

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 29/09/2022

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 29/09/2022

KH trúng ĐB: 15EZ7EZ6EZ8EZ12EZ1EZ
ĐB 92129
G.1 68334
G.2 70735 51228
G.3 30792 09411 13941 98786 31667 15756
G.4 3837 4684 8365 2866
G.5 7969 2248 2682 1783 9037 4282
G.6 522 777 486
G.7 26 03 94 76

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 22/09/2022

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 22/09/2022

KH trúng ĐB: 6DH12DH8DH5DH11DH14DH
ĐB 76777
G.1 14235
G.2 67639 39627
G.3 11078 35566 60396 76531 52810 77165
G.4 1992 5460 0527 7755
G.5 5119 6943 5185 6519 4917 0751
G.6 495 283 089
G.7 37 75 66 01

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 15/09/2022

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 15/09/2022

KH trúng ĐB: 5DR6DR14DR11DR8DR9DR
ĐB 87354
G.1 95705
G.2 63025 08721
G.3 37527 77157 47318 04777 03121 08569
G.4 6606 8058 1050 3792
G.5 3383 3124 5188 4666 1071 0378
G.6 296 672 723
G.7 47 04 81 95

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 08/09/2022

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 08/09/2022

KH trúng ĐB: 14DZ9DZ4DZ12DZ8DZ3DZ
ĐB 75743
G.1 11926
G.2 27509 34830
G.3 11602 69444 33782 75307 33035 45370
G.4 4612 1310 5450 6192
G.5 4529 5787 8580 7087 6706 7842
G.6 149 438 967
G.7 61 14 90 71

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 01/09/2022

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 01/09/2022

KH trúng ĐB: 12CH6CH7CH9CH13CH15CH
ĐB 69488
G.1 89786
G.2 68416 20989
G.3 45860 53290 69426 73508 69579 36407
G.4 5838 2680 0316 1899
G.5 2093 4220 1206 7177 8083 7727
G.6 287 915 111
G.7 03 37 59 84

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 25/08/2022

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 25/08/2022

KH trúng ĐB: 9CR7CR6CR8CR14CR1CR
ĐB 28670
G.1 79137
G.2 56442 84712
G.3 87818 27183 80085 51167 33296 77942
G.4 5364 0801 3433 1535
G.5 5500 3252 4260 9739 5644 8974
G.6 781 074 605
G.7 74 87 35 29
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 5 - Trực tiếp kết quả xổ số MB siêu chuẩn hôm nay thứ 5 nhanh nhất tại trường quay.
to top