XSMB thứ 5 - Kết quả số Miền Bắc thứ 5 hàng tuần siêu chuẩn

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 23/05/2024

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 23/05/2024

KH trúng ĐB: 13MN3MN6MN14MN11MN20MN8MN5MN
ĐB 13182
G.1 64473
G.2 58976 80232
G.3 65555 53210 45207 14837 11304 47605
G.4 1946 6656 2147 6690
G.5 2484 5860 7889 6268 2267 8394
G.6 272 701 862
G.7 51 87 41 60

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 16/05/2024

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 16/05/2024

KH trúng ĐB: 17MD2MD13MD9MD1MD19MD12MD4MD
ĐB 61034
G.1 71290
G.2 62348 50106
G.3 88442 20468 98125 52900 60651 31992
G.4 2338 9068 9944 8906
G.5 2052 1282 6872 1395 3593 8574
G.6 165 824 844
G.7 30 92 09 25

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 09/05/2024

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 09/05/2024

KH trúng ĐB: 5LV8LV3LV9LV20LV15LV6LV10LV
ĐB 60325
G.1 15349
G.2 32360 62341
G.3 75210 62356 51398 75745 57573 85987
G.4 1468 8155 2344 3177
G.5 4101 1314 6459 5476 3361 9112
G.6 358 053 489
G.7 34 30 62 71

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 02/05/2024

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 02/05/2024

KH trúng ĐB: 1LN4LN2LN20LN15LN6LN5LN14LN
ĐB 27567
G.1 98924
G.2 51863 96125
G.3 32394 64549 84234 20036 87618 89421
G.4 7865 6190 9540 9899
G.5 1929 1291 3732 4499 0501 0023
G.6 237 365 872
G.7 39 63 74 20

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 25/04/2024

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 25/04/2024

KH trúng ĐB: 2LD18LD12LD17LD11LD8LD20LD7LD
ĐB 36594
G.1 90713
G.2 48830 35403
G.3 24376 63350 49922 46764 82390 56362
G.4 0777 9136 6698 2988
G.5 7581 7323 4178 9700 7530 1657
G.6 095 465 777
G.7 08 62 71 60

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 18/04/2024

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 18/04/2024

KH trúng ĐB: 1KV6KV14KV18KV2KV5KV19KV4KV
ĐB 62904
G.1 16351
G.2 92109 84405
G.3 50215 82326 54744 81157 60946 93661
G.4 7880 3573 0916 9336
G.5 9443 9241 5284 9798 4277 7296
G.6 591 346 154
G.7 69 52 95 37
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 5 - Trực tiếp kết quả xổ số MB siêu chuẩn hôm nay thứ 5 nhanh nhất tại trường quay.
to top