XSMB thứ 5 - Kết quả số Miền Bắc thứ 5 hàng tuần siêu chuẩn

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 07/12/2023

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 07/12/2023

KH trúng ĐB: 20CS7CS4CS8CS9CS2CS10CS17CS
ĐB 35627
G.1 13260
G.2 96217 17317
G.3 28340 60873 47641 19296 93791 58846
G.4 1425 0878 0269 6048
G.5 4114 5973 7447 0951 0213 1899
G.6 568 558 529
G.7 44 24 37 61

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 30/11/2023

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 30/11/2023

KH trúng ĐB: 2CK4CK6CK17CK20CK19CK11CK15CK
ĐB 07426
G.1 98379
G.2 36655 42158
G.3 20547 19426 60986 16887 53632 79116
G.4 8229 9619 1705 7002
G.5 2436 1281 6999 0144 7407 1184
G.6 391 898 713
G.7 73 07 13 43

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 23/11/2023

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 23/11/2023

KH trúng ĐB: 6CA2CA12CA16CA8CA11CA18CA3CA
ĐB 57999
G.1 27345
G.2 57014 50063
G.3 32466 88975 22112 69463 62612 65221
G.4 2456 8073 1231 9668
G.5 0256 0729 5497 2958 5424 4777
G.6 068 473 251
G.7 01 62 16 10

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 16/11/2023

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 16/11/2023

KH trúng ĐB: 12BS17BS11BS9BS8BS15BS5BS14BS
ĐB 54869
G.1 34677
G.2 80583 17410
G.3 12119 75379 69729 45196 06463 06180
G.4 9936 0565 5964 1109
G.5 7356 9273 1879 6015 4125 3336
G.6 959 344 804
G.7 36 20 73 21

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 09/11/2023

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 09/11/2023

KH trúng ĐB: 17BK13BK14BK3BK20BK12BK19BK9BK
ĐB 34562
G.1 39661
G.2 67957 16661
G.3 06243 10409 80709 63247 33362 51297
G.4 7945 1349 1037 1650
G.5 4615 2896 3092 9154 8815 6908
G.6 744 249 840
G.7 22 44 97 09

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 02/11/2023

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 02/11/2023

KH trúng ĐB: 12BA13BA8BA11BA14BA9BA18BA7BA
ĐB 93127
G.1 54327
G.2 25283 02829
G.3 30079 05452 64446 73945 16590 87922
G.4 2606 9611 1221 0026
G.5 0668 6940 7478 8435 1725 5577
G.6 276 183 585
G.7 14 12 69 84
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 5 - Trực tiếp kết quả xổ số MB siêu chuẩn hôm nay thứ 5 nhanh nhất tại trường quay.
to top