XSMB thứ 7 - Kết quả số Miền Bắc thứ 7 hàng tuần siêu chuẩn

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 28/05/2022

XSMB XSMB Thứ 7 XSMB ngày 28/05/2022

KH trúng ĐB: 10YC3YC1YC15YC11YC4YC
ĐB 57318
G.1 86313
G.2 52292 77476
G.3 75688 25120 57019 90657 67823 68014
G.4 8907 9773 4469 8369
G.5 2517 9153 1007 3430 9241 8362
G.6 719 640 292
G.7 63 53 39 59

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 21/05/2022

XSMB XSMB Thứ 7 XSMB ngày 21/05/2022

KH trúng ĐB: 11XT6XT2XT8XT3XT5XT
ĐB 85198
G.1 20830
G.2 08364 24874
G.3 09500 00837 14233 78831 28309 86212
G.4 3330 1999 6180 1527
G.5 4238 3344 7589 6327 8058 4791
G.6 559 193 047
G.7 53 64 13 80

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 14/05/2022

XSMB XSMB Thứ 7 XSMB ngày 14/05/2022

KH trúng ĐB: 15XL10XL11XL2XL6XL7XL
ĐB 30775
G.1 08368
G.2 69632 67521
G.3 75571 94533 83453 76996 31087 18091
G.4 9005 8609 0221 4118
G.5 0731 1769 3270 3088 5179 8847
G.6 585 536 357
G.7 05 74 08 52

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 07/05/2022

XSMB XSMB Thứ 7 XSMB ngày 07/05/2022

KH trúng ĐB: 9XC10XC13XC7XC5XC14XC
ĐB 73301
G.1 10879
G.2 79061 73405
G.3 93716 30788 85195 11056 71929 08331
G.4 6422 9330 3650 0829
G.5 8826 8413 9913 2003 0814 3216
G.6 773 447 456
G.7 20 24 60 30

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 30/04/2022

XSMB XSMB Thứ 7 XSMB ngày 30/04/2022

KH trúng ĐB: 10VT5VT4VT15VT2VT8VT
ĐB 59924
G.1 14841
G.2 64655 67193
G.3 50805 87346 26424 18550 07667 52631
G.4 1781 2446 1208 8909
G.5 1509 3066 9191 0372 8670 9968
G.6 665 055 930
G.7 49 30 65 34

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 23/04/2022

XSMB XSMB Thứ 7 XSMB ngày 23/04/2022

KH trúng ĐB: 8VL15VL3VL9VL1VL12VL
ĐB 77318
G.1 33815
G.2 99854 99583
G.3 81145 35513 96640 71280 27985 59278
G.4 7798 2218 8909 6218
G.5 1876 2463 7822 1145 9457 9141
G.6 568 438 555
G.7 12 80 97 58
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 7 - Trực tiếp kết quả xổ số MB siêu chuẩn hôm nay thứ 7 nhanh nhất tại trường quay.
to top