XSMB thứ 7 - Kết quả số Miền Bắc thứ 7 hàng tuần siêu chuẩn

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 01/10/2022

XSMB XSMB Thứ 7 XSMB ngày 01/10/2022

KH trúng ĐB: 2EX11EX14EX7EX12EX15EX
ĐB 35019
G.1 13904
G.2 96463 34496
G.3 63867 87793 10430 09002 77030 79134
G.4 0901 2079 7938 4045
G.5 6197 4436 6869 5712 5950 6313
G.6 822 592 330
G.7 67 18 66 01

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 24/09/2022

XSMB XSMB Thứ 7 XSMB ngày 24/09/2022

KH trúng ĐB: 6DF9DF4DF14DF2DF8DF
ĐB 08154
G.1 01140
G.2 39583 05213
G.3 67243 04747 99009 14386 47068 86540
G.4 8467 7574 1579 7138
G.5 0386 8686 5211 9162 0166 5909
G.6 368 823 443
G.7 08 34 78 91

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 17/09/2022

XSMB XSMB Thứ 7 XSMB ngày 17/09/2022

KH trúng ĐB: 11DP10DP6DP14DP9DP8DP
ĐB 55890
G.1 82995
G.2 85254 99868
G.3 74363 31000 98734 25095 92211 67172
G.4 5992 5247 0426 6302
G.5 1049 1972 3323 0748 3642 0676
G.6 084 250 098
G.7 65 71 29 25

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 10/09/2022

XSMB XSMB Thứ 7 XSMB ngày 10/09/2022

KH trúng ĐB: 10DX17DX9DX19DX20DX14DX2DX1DX
ĐB 17535
G.1 74421
G.2 07598 02432
G.3 21437 09706 21647 65512 61974 19816
G.4 8924 4536 0250 0862
G.5 0003 1179 3370 0816 9711 1183
G.6 340 431 743
G.7 68 48 55 78

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 03/09/2022

XSMB XSMB Thứ 7 XSMB ngày 03/09/2022

KH trúng ĐB: 7CF12CF15CF6CF11CF5CF
ĐB 47153
G.1 58840
G.2 46746 06592
G.3 55536 69384 11121 74022 32334 51107
G.4 0663 4302 2240 1784
G.5 4784 5764 8242 0620 9295 3524
G.6 188 854 617
G.7 32 43 04 71

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 27/08/2022

XSMB XSMB Thứ 7 XSMB ngày 27/08/2022

KH trúng ĐB: 7CP11CP16CP2CP18CP6CP
ĐB 89617
G.1 36200
G.2 30730 97036
G.3 68220 33704 41987 58944 17845 22571
G.4 7987 8528 4286 1410
G.5 5725 7563 8458 2106 0422 9373
G.6 826 976 447
G.7 07 38 74 42
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 7 - Trực tiếp kết quả xổ số MB siêu chuẩn hôm nay thứ 7 nhanh nhất tại trường quay.
to top