XSMB thứ 7 - Kết quả số Miền Bắc thứ 7 hàng tuần siêu chuẩn

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 02/12/2023

XSMB XSMB Thứ 7 XSMB ngày 02/12/2023

KH trúng ĐB: 18CM11CM17CM6CM14CM1CM8CM3CM
ĐB 87485
G.1 17336
G.2 51133 12554
G.3 07135 21522 53104 80826 94365 61619
G.4 1255 4461 1512 3977
G.5 7172 5165 4923 7678 2530 2804
G.6 427 937 452
G.7 85 25 07 17

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 25/11/2023

XSMB XSMB Thứ 7 XSMB ngày 25/11/2023

KH trúng ĐB: 5CD14CD1CD11CD18CD20CD15CD9CD
ĐB 08816
G.1 27324
G.2 11953 24697
G.3 69110 04565 34068 51050 01507 34991
G.4 6108 5491 7718 6815
G.5 0369 9606 8760 7104 5179 0112
G.6 833 331 214
G.7 44 73 63 26

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 18/11/2023

XSMB XSMB Thứ 7 XSMB ngày 18/11/2023

KH trúng ĐB: 6BU15BU12BU3BU20BU17BU7BU9BU
ĐB 98371
G.1 77855
G.2 10658 79326
G.3 08768 35389 63003 45013 25896 58159
G.4 7512 3573 6252 6597
G.5 1270 2234 9849 9414 4541 8794
G.6 558 262 712
G.7 84 59 90 82

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 11/11/2023

XSMB XSMB Thứ 7 XSMB ngày 11/11/2023

KH trúng ĐB: 10BM2BM8BM13BM7BM19BM20BM1BM
ĐB 08391
G.1 10466
G.2 98837 12660
G.3 32013 97782 99924 14855 36394 62547
G.4 2966 0980 7346 0935
G.5 5641 7824 5937 5096 1970 2117
G.6 033 357 377
G.7 54 60 31 99

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 04/11/2023

XSMB XSMB Thứ 7 XSMB ngày 04/11/2023

KH trúng ĐB: 6BD11BD3BD2BD14BD12BD7BD16BD
ĐB 55858
G.1 39587
G.2 14699 14801
G.3 69206 21577 79651 94155 83586 76878
G.4 7685 8485 6429 5975
G.5 2775 2220 9758 7880 4704 9335
G.6 407 429 044
G.7 71 72 28 08

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 28/10/2023

XSMB XSMB Thứ 7 XSMB ngày 28/10/2023

KH trúng ĐB: 13AU14AU1AU19AU16AU20AU10AU8AU
ĐB 07157
G.1 12258
G.2 78073 22472
G.3 15755 38656 08969 86598 42614 30508
G.4 6489 0925 6537 1677
G.5 5598 1977 7565 9877 6528 5059
G.6 598 063 808
G.7 93 74 83 97
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 7 - Trực tiếp kết quả xổ số MB siêu chuẩn hôm nay thứ 7 nhanh nhất tại trường quay.
to top