XSMB thứ 7 - Kết quả số Miền Bắc thứ 7 hàng tuần siêu chuẩn

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 03/06/2023

XSMB XSMB Thứ 7 XSMB ngày 03/06/2023

KH trúng ĐB: 4SE2SE6SE1SE13SE15SE
ĐB 00370
G.1 78005
G.2 16546 35426
G.3 15605 56082 31226 67812 04642 88608
G.4 2225 9739 3893 4075
G.5 4130 2099 9557 8041 9044 0883
G.6 679 741 845
G.7 08 65 40 83

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 27/05/2023

XSMB XSMB Thứ 7 XSMB ngày 27/05/2023

KH trúng ĐB: 2SN12SN7SN10SN14SN9SN
ĐB 96237
G.1 71344
G.2 42533 09954
G.3 96746 15579 95688 52419 28175 26519
G.4 6364 8867 3211 1681
G.5 1698 8940 8762 7901 5425 2843
G.6 849 191 024
G.7 76 31 54 45

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 20/05/2023

XSMB XSMB Thứ 7 XSMB ngày 20/05/2023

KH trúng ĐB: 2SX13SX8SX6SX3SX11SX
ĐB 70452
G.1 64077
G.2 44767 24888
G.3 25683 81997 59483 16534 45895 15457
G.4 0445 1674 9879 7857
G.5 1901 4137 7930 4334 1079 9162
G.6 956 370 377
G.7 99 33 04 27

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 13/05/2023

XSMB XSMB Thứ 7 XSMB ngày 13/05/2023

KH trúng ĐB: 7RE15RE10RE12RE13RE1RE
ĐB 19949
G.1 70603
G.2 83105 86922
G.3 04612 77933 98947 17393 21474 09615
G.4 4996 8991 7581 3443
G.5 2415 2468 9975 7844 5836 7768
G.6 209 521 997
G.7 68 90 08 10

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 06/05/2023

XSMB XSMB Thứ 7 XSMB ngày 06/05/2023

KH trúng ĐB: 14RN2RN11RN7RN10RN12RN
ĐB 02904
G.1 87627
G.2 84022 69837
G.3 43316 26074 17200 07162 44168 45606
G.4 6611 3858 7560 8625
G.5 7551 8919 0927 7435 4397 8312
G.6 438 142 508
G.7 16 26 19 62

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 29/04/2023

XSMB XSMB Thứ 7 XSMB ngày 29/04/2023

KH trúng ĐB: 12RX13RX9RX3RX7RX6RX
ĐB 54639
G.1 71291
G.2 41698 59064
G.3 63882 53656 95705 24224 25635 22662
G.4 8260 0406 4970 2455
G.5 1445 6930 6352 4790 5507 1824
G.6 123 603 919
G.7 91 31 29 21
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 7 - Trực tiếp kết quả xổ số MB siêu chuẩn hôm nay thứ 7 nhanh nhất tại trường quay.
to top