XSMB thứ 3 - Kết quả số Miền Bắc thứ 3 hàng tuần siêu chuẩn

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 06/06/2023

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 06/06/2023

KH trúng ĐB: 6SB8SB4SB3SB10SB7SB
ĐB 83079
G.1 15731
G.2 32457 82498
G.3 53158 75486 27217 33818 63859 80647
G.4 3761 3762 1876 5343
G.5 2168 2834 1420 3322 2013 4508
G.6 425 236 119
G.7 70 90 07 34

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 30/05/2023

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 30/05/2023

KH trúng ĐB: 12SK11SK13SK15SK10SK2SK
ĐB 20765
G.1 15037
G.2 35868 93065
G.3 57840 39646 93650 76407 80500 27833
G.4 7861 9818 7371 0560
G.5 7185 0130 9462 2951 0104 1993
G.6 287 387 650
G.7 96 60 37 21

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 23/05/2023

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 23/05/2023

KH trúng ĐB: 5ST10ST2ST3ST6ST13ST
ĐB 95972
G.1 02366
G.2 43590 56621
G.3 19195 14216 52782 53347 92819 99789
G.4 0740 6907 5957 8967
G.5 4851 8691 5830 7301 6230 3908
G.6 882 890 258
G.7 61 27 17 44

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 16/05/2023

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 16/05/2023

KH trúng ĐB: 2RB9RB13RB10RB12RB11RB
ĐB 19031
G.1 78859
G.2 78392 19184
G.3 08741 22539 53479 89302 45138 93780
G.4 6799 1870 9094 5813
G.5 5658 5031 1982 9514 0651 7630
G.6 208 378 741
G.7 63 37 82 49

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 09/05/2023

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 09/05/2023

KH trúng ĐB: 9RK1RK15RK3RK2RK11RK
ĐB 58546
G.1 87138
G.2 70752 46168
G.3 96208 31488 86067 22183 37859 54970
G.4 5523 1471 7978 9994
G.5 2767 1142 9742 9327 1226 7965
G.6 921 554 160
G.7 30 25 64 14

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 02/05/2023

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 02/05/2023

KH trúng ĐB: 7RT3RT1RT10RT4RT9RT
ĐB 00865
G.1 40456
G.2 42008 20843
G.3 65177 77430 46157 48808 12760 42502
G.4 2066 1981 7988 5669
G.5 1644 6108 7298 4086 4818 6593
G.6 473 470 221
G.7 70 61 52 02
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 3 - Trực tiếp kết quả xổ số MB siêu chuẩn hôm nay thứ 3 nhanh nhất tại trường quay.
to top