XSMB thứ 3 - Kết quả số Miền Bắc thứ 3 hàng tuần siêu chuẩn

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 24/05/2022

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 24/05/2022

KH trúng ĐB: 11XY8XY9XY7XY13XY6XY
ĐB 97218
G.1 58758
G.2 87719 05801
G.3 31319 32255 69356 87026 37101 22493
G.4 2857 7477 7015 3584
G.5 2738 9768 6715 3837 0376 5285
G.6 785 619 594
G.7 30 87 41 49

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 17/05/2022

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 17/05/2022

KH trúng ĐB: 6XP1XP14XP10XP4XP2XP
ĐB 58553
G.1 76496
G.2 45698 57221
G.3 59976 69948 14446 44215 92866 39702
G.4 9732 0906 5734 5995
G.5 4858 5190 0611 2960 6460 9568
G.6 849 632 541
G.7 56 19 02 48

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 10/05/2022

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 10/05/2022

KH trúng ĐB: 1XF6XF10XF7XF14XF2XF
ĐB 35106
G.1 02963
G.2 45272 06423
G.3 55588 98486 28204 41573 93196 25429
G.4 0203 0677 8066 1620
G.5 5404 4607 9171 8579 3205 0817
G.6 848 860 909
G.7 90 37 53 05

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 03/05/2022

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 03/05/2022

KH trúng ĐB: 13VY2VY15VY10VY9VY5VY
ĐB 48243
G.1 95479
G.2 47271 94238
G.3 37334 69572 66415 39128 32644 13370
G.4 7191 3656 1839 2841
G.5 1380 1610 4457 6672 1409 9108
G.6 721 928 384
G.7 99 55 96 97

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 26/04/2022

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 26/04/2022

KH trúng ĐB: 1VP5VP15VP8VP3VP10VP
ĐB 32047
G.1 94835
G.2 58258 21275
G.3 32494 91718 09414 51826 44036 62410
G.4 2340 3638 4306 2765
G.5 6952 7231 2113 1845 4876 8901
G.6 454 700 631
G.7 22 47 06 92

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 19/04/2022

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 19/04/2022

KH trúng ĐB: 6VF13VF3VF5VF1VF14VF
ĐB 78864
G.1 86443
G.2 93975 72072
G.3 54182 55741 07454 04111 65077 88281
G.4 3469 9220 4336 3358
G.5 1747 4438 6667 3213 4861 3688
G.6 046 207 704
G.7 23 50 71 28
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 3 - Trực tiếp kết quả xổ số MB siêu chuẩn hôm nay thứ 3 nhanh nhất tại trường quay.
to top