XSMB thứ 3 - Kết quả số Miền Bắc thứ 3 hàng tuần siêu chuẩn

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 17/01/2023

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 17/01/2023

KH trúng ĐB: 10LR11LR15LR5LR2LR8LR
ĐB 53363
G.1 01443
G.2 02569 17053
G.3 87586 46192 21006 19548 86539 33921
G.4 7295 3401 0582 6328
G.5 4443 2517 8199 7522 7936 3211
G.6 197 642 529
G.7 35 29 04 55

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 10/01/2023

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 10/01/2023

KH trúng ĐB: 9LZ11LZ6LZ3LZ8LZ12LZ
ĐB 81191
G.1 88140
G.2 67096 63288
G.3 95651 44209 16651 57329 83066 30657
G.4 6386 5753 7345 3988
G.5 8146 2499 8664 9180 2900 7842
G.6 061 913 843
G.7 44 46 75 18

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 03/01/2023

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 03/01/2023

KH trúng ĐB: 14KG8KG15KG5KG1KG3KG
ĐB 25649
G.1 31843
G.2 63776 30341
G.3 77026 52031 69174 10420 85248 47765
G.4 7724 9250 4978 1010
G.5 4455 2008 0620 7885 5565 4045
G.6 554 144 596
G.7 42 51 81 72

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 27/12/2022

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 27/12/2022

KH trúng ĐB: 2KR3KR12KR1KR15KR6KR
ĐB 97797
G.1 97019
G.2 43753 26438
G.3 64682 00587 54529 59186 92346 18732
G.4 1044 5088 6902 1744
G.5 7189 2337 6880 6802 9544 8850
G.6 315 541 564
G.7 30 68 74 60

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 20/12/2022

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 20/12/2022

KH trúng ĐB: 15KZ5KZ14KZ8KZ11KZ13KZ
ĐB 40448
G.1 23038
G.2 99191 45105
G.3 85345 38356 73752 98329 05815 10799
G.4 0673 8112 2660 1800
G.5 5560 4321 2607 5774 1386 5036
G.6 313 373 203
G.7 34 83 78 28
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 3 - Trực tiếp kết quả xổ số MB siêu chuẩn hôm nay thứ 3 nhanh nhất tại trường quay.
to top