XSMB thứ 3 - Kết quả số Miền Bắc thứ 3 hàng tuần siêu chuẩn

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 05/12/2023

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 05/12/2023

KH trúng ĐB: 5CQ17CQ10CQ19CQ16CQ2CQ15CQ12CQ
ĐB 47521
G.1 07540
G.2 75731 73475
G.3 91273 55144 86736 99900 82341 11775
G.4 4831 7851 5581 2662
G.5 4138 8878 7384 1966 7257 5976
G.6 206 459 399
G.7 66 61 51 07

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 28/11/2023

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 28/11/2023

KH trúng ĐB: 17CG8CG11CG18CG4CG5CG15CG19CG
ĐB 11913
G.1 00010
G.2 45748 26907
G.3 21383 29212 36806 31583 06432 05215
G.4 5903 8499 5218 4870
G.5 2036 5201 1028 1171 6609 2730
G.6 782 009 902
G.7 01 54 99 39

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 21/11/2023

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 21/11/2023

KH trúng ĐB: 14BY18BY5BY7BY17BY3BY12BY11BY
ĐB 17948
G.1 51570
G.2 91263 22132
G.3 00523 03627 43013 06575 30407 70045
G.4 4513 6199 8246 3789
G.5 8601 7285 1129 0145 0142 0079
G.6 926 913 865
G.7 55 66 29 16

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 14/11/2023

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 14/11/2023

KH trúng ĐB: 10BQ2BQ1BQ11BQ20BQ6BQ15BQ3BQ
ĐB 85800
G.1 00197
G.2 42692 64848
G.3 29100 63052 36810 40639 42349 75155
G.4 3675 2498 3669 6507
G.5 9587 3898 3298 5302 4643 3914
G.6 066 614 953
G.7 36 97 41 57

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 07/11/2023

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 07/11/2023

KH trúng ĐB: 10BG9BG2BG16BG6BG15BG3BG13BG
ĐB 10949
G.1 97813
G.2 40248 97258
G.3 17172 53726 16571 15018 50843 54542
G.4 2387 7105 7024 0996
G.5 8370 7910 5928 1004 2693 8577
G.6 045 513 973
G.7 27 90 24 03

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 31/10/2023

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 31/10/2023

KH trúng ĐB: 4AY14AY13AY12AY1AY3AY10AY2AY
ĐB 39267
G.1 84582
G.2 62863 95065
G.3 79114 13107 79397 07772 73053 25712
G.4 2594 2141 3225 1854
G.5 5872 5613 5111 0222 9299 1476
G.6 340 709 936
G.7 06 08 98 70
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 3 - Trực tiếp kết quả xổ số MB siêu chuẩn hôm nay thứ 3 nhanh nhất tại trường quay.
to top