XSMB thứ 3 - Kết quả số Miền Bắc thứ 3 hàng tuần siêu chuẩn

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 27/09/2022

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 27/09/2022

KH trúng ĐB: 7DB13DB1DB12DB10DB14DB
ĐB 77390
G.1 44227
G.2 07899 14634
G.3 63455 73781 29319 20235 27180 54670
G.4 9671 9583 6464 8484
G.5 8179 7748 8340 8528 5731 5985
G.6 248 744 402
G.7 20 92 88 50

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 20/09/2022

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 20/09/2022

KH trúng ĐB: 11DL7DL1DL3DL10DL9DL
ĐB 50221
G.1 51429
G.2 03694 87656
G.3 84226 05736 37676 53627 63292 57192
G.4 9164 3207 6899 0093
G.5 0799 2165 7646 4794 0908 0008
G.6 818 799 831
G.7 71 10 04 40

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 13/09/2022

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 13/09/2022

KH trúng ĐB: 13DT10DT8DT11DT9DT12DT
ĐB 21776
G.1 55643
G.2 39452 83110
G.3 59555 55905 20167 47278 21686 14131
G.4 7684 5001 9636 8397
G.5 9117 6829 9603 5470 7539 1013
G.6 291 438 718
G.7 66 68 97 85

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 06/09/2022

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 06/09/2022

KH trúng ĐB: 2CB3CB9CB11CB1CB4CB
ĐB 44816
G.1 05276
G.2 93856 11335
G.3 10102 00373 21645 96634 97458 95218
G.4 7816 1527 1194 7121
G.5 5920 9616 0916 7933 1269 6917
G.6 031 502 902
G.7 43 97 00 86

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 30/08/2022

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 30/08/2022

KH trúng ĐB: 3CL15CL13CL9CL7CL14CL
ĐB 96955
G.1 63681
G.2 20727 48078
G.3 63705 25369 96438 09380 80303 46713
G.4 5869 8694 2210 7799
G.5 4602 1077 6892 8471 8213 0174
G.6 516 437 295
G.7 70 79 33 68

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 23/08/2022

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 23/08/2022

KH trúng ĐB: 15CT12CT2CT7CT11CT14CT
ĐB 63437
G.1 69177
G.2 52091 44029
G.3 22569 63552 95456 60454 11084 01964
G.4 3630 3584 9481 9213
G.5 6817 9484 5120 5343 8191 7915
G.6 296 275 142
G.7 00 09 47 88
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 3 - Trực tiếp kết quả xổ số MB siêu chuẩn hôm nay thứ 3 nhanh nhất tại trường quay.
to top