XSMB thứ 4 - Kết quả số Miền Bắc thứ 4 hàng tuần siêu chuẩn

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 17/04/2024

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 17/04/2024

KH trúng ĐB: 5KU12KU16KU11KU13KU18KU15KU7KU
ĐB 90289
G.1 19874
G.2 24789 50177
G.3 84160 84250 66154 14306 03341 85969
G.4 3241 9829 9103 6240
G.5 5674 7671 0218 3300 5133 6434
G.6 317 228 892
G.7 47 40 90 27

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 10/04/2024

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 10/04/2024

KH trúng ĐB: 18KM14KM15KM2KM10KM9KM4KM11KM
ĐB 14138
G.1 62724
G.2 54157 96213
G.3 14362 89770 55669 50544 04462 48939
G.4 4062 5079 6608 7155
G.5 7402 1236 4922 4421 2178 9253
G.6 552 247 722
G.7 12 45 75 97

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 03/04/2024

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 03/04/2024

KH trúng ĐB: 20KC14KC15KC6KC8KC10KC19KC18KC
ĐB 67364
G.1 05538
G.2 43309 50971
G.3 42539 81311 58310 75139 27406 83349
G.4 1179 2067 4473 0517
G.5 3595 0881 7332 8196 3209 2509
G.6 732 624 838
G.7 93 94 15 22

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 27/03/2024

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 27/03/2024

KH trúng ĐB: 5HU1HU14HU11HU2HU20HU17HU7HU
ĐB 20645
G.1 21356
G.2 10211 33955
G.3 57214 47997 59028 91075 81886 34229
G.4 7518 6879 1586 7174
G.5 4802 1007 6479 7659 8416 7869
G.6 187 087 674
G.7 84 38 18 25

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 20/03/2024

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 20/03/2024

KH trúng ĐB: 15HM7HM11HM18HM5HM19HM9HM12HM
ĐB 35144
G.1 48573
G.2 21404 25165
G.3 28375 09425 17538 21595 56954 36845
G.4 2361 7750 2414 2861
G.5 8305 7081 7715 2463 0729 3143
G.6 271 623 926
G.7 87 23 54 37

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 13/03/2024

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 13/03/2024

KH trúng ĐB: 6HC15HC2HC8HC5HC10HC4HC13HC
ĐB 91753
G.1 54579
G.2 90984 68978
G.3 89663 79417 27577 20491 00134 75715
G.4 7980 7928 8166 1878
G.5 7965 9154 7803 5279 9350 3131
G.6 472 053 360
G.7 43 74 60 49
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 4 - Trực tiếp kết quả xổ số MB siêu chuẩn hôm nay thứ 4 nhanh nhất tại trường quay.
to top