XSMB thứ 4 - Kết quả số Miền Bắc thứ 4 hàng tuần siêu chuẩn

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 06/12/2023

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 06/12/2023

KH trúng ĐB: 13CR14CR9CR3CR7CR12CR15CR19CR
ĐB 93178
G.1 49592
G.2 64119 45960
G.3 32137 68827 28080 32189 58244 14627
G.4 7688 4100 2489 4062
G.5 0011 2061 5417 1645 3408 5727
G.6 258 412 013
G.7 08 11 61 34

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 29/11/2023

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 29/11/2023

KH trúng ĐB: 17CH13CH10CH2CH15CH6CH18CH11CH
ĐB 03141
G.1 42683
G.2 33410 77553
G.3 40459 27342 45945 67889 05550 03883
G.4 5665 3065 3233 2570
G.5 8938 3480 2573 5139 2488 1808
G.6 378 618 017
G.7 05 90 42 87

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 22/11/2023

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 22/11/2023

KH trúng ĐB: 7BZ1BZ10BZ2BZ3BZ16BZ4BZ6BZ
ĐB 14670
G.1 55598
G.2 48326 78511
G.3 51702 36362 08564 49572 30361 71728
G.4 8348 0098 3900 8870
G.5 6408 7473 4056 4050 8122 8486
G.6 295 832 718
G.7 53 06 14 52

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 15/11/2023

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 15/11/2023

KH trúng ĐB: 16BR12BR9BR10BR14BR7BR18BR20BR
ĐB 33859
G.1 98585
G.2 15030 42515
G.3 42098 91871 50318 01855 83971 19248
G.4 4323 2947 9183 2296
G.5 3696 2554 2052 1479 5643 5271
G.6 174 207 624
G.7 56 62 32 72

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 08/11/2023

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 08/11/2023

KH trúng ĐB: 2BH8BH1BH18BH15BH17BH6BH20BH
ĐB 98526
G.1 98288
G.2 98391 09260
G.3 71869 77840 71704 54410 26927 61167
G.4 9313 4352 7579 1270
G.5 1329 6820 0124 2423 5389 2356
G.6 071 033 989
G.7 93 82 15 95

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 01/11/2023

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 01/11/2023

KH trúng ĐB: 11AZ14AZ9AZ19AZ12AZ7AZ15AZ2AZ
ĐB 20136
G.1 25965
G.2 01743 60565
G.3 96391 07899 49997 26194 23877 05086
G.4 5020 6049 2639 2265
G.5 6853 5224 2100 1430 0589 0661
G.6 398 055 005
G.7 48 16 35 43
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 4 - Trực tiếp kết quả xổ số MB siêu chuẩn hôm nay thứ 4 nhanh nhất tại trường quay.
to top