XSMB thứ 4 - Kết quả số Miền Bắc thứ 4 hàng tuần siêu chuẩn

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 28/09/2022

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 28/09/2022

KH trúng ĐB: 9DA11DA14DA3DA13DA10DA
ĐB 41946
G.1 37992
G.2 99881 91950
G.3 49017 20483 16317 30969 39736 05788
G.4 9513 1650 8588 6805
G.5 7872 2543 5183 9311 7738 9622
G.6 942 348 751
G.7 23 76 66 37

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 21/09/2022

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 21/09/2022

KH trúng ĐB: 15DK9DK14DK5DK2DK7DK
ĐB 44823
G.1 04642
G.2 28539 90167
G.3 57514 55801 03094 14585 30266 70855
G.4 7785 6343 5951 3385
G.5 5136 4603 1640 7743 5004 9439
G.6 380 518 321
G.7 05 26 16 94

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 14/09/2022

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 14/09/2022

KH trúng ĐB: 15DS14DS8DS2DS4DS3DS
ĐB 66581
G.1 70165
G.2 25649 75110
G.3 24053 74602 11614 17793 38255 41413
G.4 6240 7984 0724 3955
G.5 7903 9567 1600 2103 4654 3565
G.6 851 525 505
G.7 92 08 74 99

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 07/09/2022

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 07/09/2022

KH trúng ĐB: 7CA9CA6CA10CA4CA8CA
ĐB 51169
G.1 94457
G.2 78799 03878
G.3 13499 40399 00736 26519 77848 43755
G.4 1647 1886 5154 9435
G.5 1922 6900 2163 1338 6990 7333
G.6 406 664 314
G.7 19 90 98 64

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 31/08/2022

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 31/08/2022

KH trúng ĐB: 12CK9CK20CK7CK6CK15CK2CK17CK
ĐB 92467
G.1 04353
G.2 42176 84877
G.3 12922 10803 93157 74468 19809 02943
G.4 4604 4066 6122 8234
G.5 2856 7313 6418 8548 6098 1198
G.6 434 741 689
G.7 39 10 45 48

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 24/08/2022

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 24/08/2022

KH trúng ĐB: 15CS8CS2CS9CS7CS6CS
ĐB 24832
G.1 09710
G.2 19597 96488
G.3 64539 85052 38023 63528 50145 50053
G.4 7281 3051 4175 4357
G.5 0695 7243 3800 3310 3605 3625
G.6 762 017 363
G.7 79 56 97 13
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 4 - Trực tiếp kết quả xổ số MB siêu chuẩn hôm nay thứ 4 nhanh nhất tại trường quay.
to top