XSMB thứ 4 - Kết quả số Miền Bắc thứ 4 hàng tuần siêu chuẩn

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 20/10/2021

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 20/10/2021

KH trúng ĐB: 4LU15LU1LU10LU3LU8LU
ĐB 56449
G.1 76644
G.2 26081 29056
G.3 10246 09333 44287 03397 31724 46347
G.4 5064 2617 1255 9438
G.5 5101 5329 9957 6899 7173 1079
G.6 078 211 930
G.7 93 72 10 29

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 13/10/2021

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 13/10/2021

KH trúng ĐB: 12LM5LM14LM9LM2LM11LM
ĐB 49522
G.1 34123
G.2 78632 64623
G.3 56223 06547 09009 89576 92818 86214
G.4 2021 5690 8849 0711
G.5 2113 8065 6311 6205 2776 7435
G.6 397 539 413
G.7 20 26 38 31

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 06/10/2021

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 06/10/2021

KH trúng ĐB: 19LC10LC13LC20LC14LC4LC2LC8LC
ĐB 82245
G.1 66283
G.2 69636 77240
G.3 52616 64268 27166 71829 21630 00238
G.4 0730 2073 5794 2355
G.5 5416 8580 7666 4490 3140 4119
G.6 645 320 613
G.7 41 20 80 60

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 29/09/2021

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 29/09/2021

KH trúng ĐB: 3KU1KU8KU13KU2KU9KU
ĐB 76477
G.1 24728
G.2 82153 20385
G.3 09463 95654 14232 41721 92050 74476
G.4 7366 9727 5435 7638
G.5 0921 9039 7180 4555 3303 1709
G.6 941 832 396
G.7 77 78 54 57

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 22/09/2021

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 22/09/2021

KH trúng ĐB: 11KM13KM6KM8KM15KM4KM
ĐB 53873
G.1 69507
G.2 02330 17980
G.3 73268 26143 12181 96869 58203 78909
G.4 8925 3956 3169 7059
G.5 1193 3871 8569 0231 5486 4973
G.6 013 531 299
G.7 18 01 12 42

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 15/09/2021

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 15/09/2021

KH trúng ĐB: 12KC2KC5KC14KC15KC7KC
ĐB 04965
G.1 26381
G.2 75078 09937
G.3 87750 14292 31642 19830 46057 14725
G.4 3447 5262 3595 5888
G.5 8882 5706 6266 5117 4340 5870
G.6 534 904 082
G.7 14 12 39 42
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 4 - Trực tiếp kết quả xổ số MB siêu chuẩn hôm nay thứ 4 nhanh nhất tại trường quay.
to top