XSMB thứ 4 - Kết quả số Miền Bắc thứ 4 hàng tuần siêu chuẩn

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 07/06/2023

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 07/06/2023

KH trúng ĐB: 15SA8SA14SA10SA6SA13SA
ĐB 40357
G.1 11456
G.2 44223 10852
G.3 46358 34034 66918 95949 25795 45788
G.4 9566 6046 0716 3577
G.5 0763 3222 6881 2226 9182 0024
G.6 014 056 738
G.7 17 72 69 82

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 31/05/2023

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 31/05/2023

KH trúng ĐB: 15SH8SH14SH12SH9SH6SH
ĐB 88961
G.1 40956
G.2 31944 49287
G.3 19424 05612 78426 30296 38763 87816
G.4 9466 8678 4184 2567
G.5 7313 3260 1908 1779 7508 4262
G.6 169 307 843
G.7 87 02 22 91

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 24/05/2023

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 24/05/2023

KH trúng ĐB: 7SR15SR3SR11SR13SR6SR
ĐB 19966
G.1 59476
G.2 65345 58041
G.3 20304 95694 17344 72216 32696 67352
G.4 1785 1474 3062 2264
G.5 5454 4067 9087 2101 9117 9472
G.6 073 840 164
G.7 80 87 95 63

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 17/05/2023

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 17/05/2023

KH trúng ĐB: 7RA1RA11RA5RA10RA8RA
ĐB 67949
G.1 88636
G.2 86754 64824
G.3 05541 89700 53672 75653 39193 12213
G.4 8776 3400 4612 5452
G.5 9839 4330 3544 6841 1618 1628
G.6 979 049 813
G.7 26 42 38 28

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 10/05/2023

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 10/05/2023

KH trúng ĐB: 12RH3RH13RH6RH4RH9RH
ĐB 97996
G.1 66184
G.2 81579 19025
G.3 25267 82002 34364 80746 09850 02979
G.4 5509 2451 3535 0484
G.5 9156 1859 0249 6927 7902 2659
G.6 556 891 491
G.7 05 43 19 84

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 03/05/2023

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 03/05/2023

KH trúng ĐB: 13RS4RS7RS12RS3RS14RS
ĐB 85576
G.1 51335
G.2 81665 42261
G.3 02390 74032 02490 49728 77920 86355
G.4 6100 4962 8993 4459
G.5 5312 8561 7613 8129 8389 1776
G.6 880 237 406
G.7 67 28 41 12
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 4 - Trực tiếp kết quả xổ số MB siêu chuẩn hôm nay thứ 4 nhanh nhất tại trường quay.
to top